Adalet mülkün temelidir sözü ne demektir?

7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB dersi için verilen Devlet Eli sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Mahkeme salonlarında “Adalet mülkün temelidir” sözü yer almaktadır. Bu sözden anladıklarınızı yazınız.

Bu sözde kullanılan “mülk” kelimesi, “Devlet” anlamına gelmektedir. Bu söz ile adaletin devletin temeli olduğu ifade edilmektedir. İnsanların oluşturduğu topluluklar kurallar ve yasalar ile bir arada huzur ve mutluluk içinde yaşarlar. Adalete duyulan güven, toplumda düzen ve huzuru sağlamakta, oluşturduğu birlik ve beraberlik şuuru ile devletin temelini oluşturmaktadır. Adaletin sağlanamadığı bir ülkede huzur ve düzenden bahsedilemez. Toplumda oluşan güvensizlik duygusu; güçlülerin egemen olduğu kargaşa, kaos ve kavga ortamının doğmasına neden olur. Devlet düzeni bozulur, toplumun huzuru kaçar.

Adaletin hakim olduğu bir ülkede, bireyler özgürlüklerinin sınırlarını ve anlaşmazlıklarının çözüm yerinin mahkemeler olduğu bilirler. Toplum düzeni ve huzur, adaletle sağlanır, bireyler mutlu ve güvenli bir hayat sürer. Toplumda oluşan güven ortamı, birlik ve beraberlik duygusunu ile devlet güçlenir. Devletin temelini oluşturan toplumun düzen, huzur ve mutluluğu sağlanmış olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.