Adaletin mahkemeler aracılığıyla dağıtılmadığı bir ülkede, yaşanması muhtemel sorunları açıklayınız.

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Anayasadan Gelen Güç sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Adaletin mahkemeler aracılığıyla dağıtılmadığı bir ülkede, yaşanması muhtemel sorunları açıklayınız.

Mahkemeler insanlar arasındaki anlaşmazlıkları ve insanlar ile devlet arasındaki anlaşmazlıkları anayasa ve yasalar çerçevesinde çözüme kavuştururlar. Adaletin mahkemelerce sağlamadığı bir ülkede, insanların kendi aralarında ve devletle yaşadıkları sorunları çözümlenemeyeceği için kişiler sorunlarını kendi yöntemleriyle çözmeye çalışacak, yasaları kendi çıkarları doğrultusunda yorumlayacak, kaba kuvvete başvuracak ve güçlü olanlar her zaman haklı çıkacaktır. Toplumu bir arada tutan kurallar bütünü, yasalar uygulanamadığından toplum düzeni bozulacak, kargaşa çıkacak, toplumdaki huzur ve mutluluk yok olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir