Adil sözcüğü ‘eşit’ anlamına gelmez. Adil, herkesin ihtiyacı olanı almasıdır; eşit ise herkesin aynı şeyi almasıdır ve bu da her zaman adil değildir.

6.sınıf Anka Yayınevi Türkçe Dersi 3.Ünite Hak ve Özgürlükler Ünitesi ödev sorularından birisi

  • “Adil sözcüğü ‘eşit’ anlamına gelmez. Adil, herkesin ihtiyacı olanı almasıdır; eşit ise herkesin aynı şeyi almasıdır ve bu da her zaman adil değildir.”

Andi İVEY (Endi İVİ)

Defterinize, yukarıdaki özdeyişte verilmek istenen mesajı, günlük hayatınızdan örnekler vererek anlatan bilgilendirici bir metin yazınız.

Duvardan bakmak isteyen iki kişi var bunlardan birisi uzun boylu diğeri kısa boylu. Adil olsun diye ikisine de merdivenin aynı basamağına çıkması istenemez. Zira çıkılacak merdiven basamağı uzun boylu için yeterli olabilirken kısa boylu için yeterli olmayabilir. Adil olanı kişilerin boy durumlarına göre davranmaktır. Farklı sınıflarda okuyan iki kardeşe aynı kitap ve kırtasiye malzemeleri alınamaz. Kardeşlerin sınıflarındaki ihtiyaç duyacakları malzemelerin alınması adil olunmasıdır. Aynı şekilde karnı doymuş olan kişiye, diğerine veriyorum eşit tabak yemek yemiş olun diyerek yemek verilmesi adil olunduğunu göstermez. Kişilere ihtiyaçları doğrultusunda vermek, yardım etmek, destek olmak doğru ve adil olanıdır.

“Adil sözcüğü ‘eşit’ anlamına gelmez. Adil, herkesin ihtiyacı olanı almasıdır; eşit ise herkesin aynı şeyi almasıdır ve bu da her zaman adil değildir.” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.