Altı çizili fiillerden hangisi iş, oluş ve durum bildirmektedir?

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 6.Tema Zaman ve Mekan, Kız Kalesi etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Paragrafta altı çizili fiillerden hangisi iş, oluş ve durum bildirmektedir? İlgili yerlere yazınız.

Akşam yaklaştı. Ben yanımdaki çocuğu dürterek kalktım.
Ellerimizi kaldırdık. Hoca Efendi bağırdı.
— Ne var?
— Abdurrahman Çelebi’yi hazırlıyorum.
Her akşam Hoca Efendi’nin izin verdiği çocuk önden çıkar, eşeğin yularını ve semerini vururdu. Taş merdivenden koşarak indik. Çelebi otların üzerine uzanmış yatıyordu.
İş Fiilleri: kaldırdık, hazırlayalım, çıkar, vururdu

Oluş Fiilleri: yaklaştı

Durum Fiilleri: kalktım, bağırdı, indik, uzanmış, yatıyordu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir