Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr Genel Ağ sayfasını kullanarak sanal gezi yapınız

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Söz Uçar, Yazı Kalır? sorularından birisi. Soru şu şekilde:

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr Genel Ağ sayfasını kullanarak sanal gezi yapınız.

  • Müzede hangi dönemlere ait eserler bulunmaktadır?

Paleolitik Çağ, Neolitik (Yeni / Cilalı Taş) Çağ, Kalkolitik (Bakır-Taş) Çağ, Eski Tunç Çağı, Asur Ticaret Kolonileri Çağı, Eski Hitit ve Hitit İmparatorluk Çağı, Frig Krallığı,Geç Hitit Krallığı, Urartu Krallığı, Lidya Dönemi, M.Ö.1200’lerden Günümüze Anadolu Uygarlıkları

  • Müze hangi bölümlerden meydana gelmektedir?

Müze Kurşunlu Han ve Mahmut Paşa Bedesteni olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Laboratuar, araştırmacı odaları, iş atelyeleri,  kütüphane ve konferans salonu Kurşunlu Han’da bulunmakta, teşhir salonu olarak ta Mahmut Paşa Bedesteni kullanılmaktadır.  • Müzede hangi uygarlıklara ait yazı örnekleri bulunmaktadır?

Hititler dönemine ait Kaniş Kralı Anitta’nın adı çivi yazısı ile yazılı olan tunç hançeri, Anadolu’ya gelen Asurlu tüccarlara ait evlerdeki arşivlerde bulunan çivi yazılı tabletler, Eski Hitit’in mühür geleneğini gösteren üstünde çivi yazısı ile birlikte hiyeroglifin bulunan mühür, Hititler dönemine ait Kadeş Antlaşmasının çivi yazılı pişmiş toprak kopyasının parçaları, Hititler dönemine ait -sınır düzenlemesi ile ilgili- çivi yazılı bronz tablet ve Andaval kabartmasında Hitit hiyeroglif yazısı.

  • Müzedeki yazı örnekleri hangi yazı türleri ile meydana getirilmiştir?

Çivi yazısı ve hiyerogliflerden meydana gelmiştir.

  • Müzedeki eserlerde bulunan yazılar hangi nesneler üzerine yazılmıştır?

Yazılar tunç hançer üzerine, kil tablet üzerine, mühür üzerine, pişirilmiş toprak üzerine, bronz tablet üzerine yazılmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.