Anayasa’mız neden bazı haklarda sınırlamalar getirmiştir?

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Anayasadan sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Anayasa’nın 12 ve 14. maddesini aşağıya yazınız. Bu maddeler ile ilgili soruları cevaplayınız.

MADDE 12. – Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.

MADDE 14. – (Değişik: 3.10.2001-4709/3 md.) Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.

  • Anayasa’mız neden bazı haklarda sınırlamalar getirmiştir?

Kişilerin haklarını kullanırken topluma, ailelerine ve kişilere karşı olan sorumluluklarını ihmal etmemeleri ve haklarını kötüye kullanarak ülkesine ve milletine karşı faaliyette bulunmalarının önüne geçmek için bazı hakları sınırlandırılmıştır.

  • Kamu güvenliği ve sağlığı söz konusu olduğunda haklar konusunda bir sınırlama getirilebilir mi?

Kamu güveliği tüm toplumu ilgilendiren bir durum olduğu ve gerekli tedbirler alınmazsa kötü sonuçlar doğurabileceği için bu gibi durumlarda haklara sınırlamalar gerilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir