Anayasa’nın 12 ve 14. maddelerindeki sınırlamalara neden gerek duyulmuştur.

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Haklarımız Var sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Anayasa’nın 12 ve 14. maddeleri ile bu haklara ve özgürlüklere bazı sınırlamalar getirilmiştir. Sizce bu sınırlamalar neden gerekli olmuştur?

Anayasanın 12. Maddesindeki sınırlamalar ile kişilerin temel hak ve hürriyetlerini kullanırken topluma, ailesine ve kişilere karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği, temel hak ve özgürlüklerimi kullanıyorum bahanesi ile kişilerin bu hakları kötüye kullanarak sorumluluklarını yerine getirmeme gibi davranışlarda bulunmaması için bu sınırlama getirilmiştir.

Madde 14 ile de bu hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılarak devleti ve milleti bölmeye yönelik faaliyetler için kullanılmasının önüne geçmek için bu haklar sınırlandırılmıştır.

MADDE 12. – Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.

MADDE 14. – (Değişik: 3.10.2001-4709/3 md.) Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir