Anayasanın bazı maddelerinin değiştirilememesinin nedeni neler olabilir?

  • Anayasanın bazı maddelerinin değiştirilememesinin nedeni neler olabilir?

Anayasanın bazı maddeleri zaman içinde ihtiyaçlara karşılık veremediği için değiştirilebilir.Ancak anayasanın ilk maddeleri devletin yönetim şekli, cumhuriyetin özellikleri, resmi dili, bayrağı, marşı güvence altına alınmıştır. Bu hükümler değiştirilemez değiştirilmesi teklif dahi edilemez.

Anayasanın değiştirilemeyecek ilk üç maddesi ile devletin yönetim şekli, kuruluş felsefesini oluşturan ideolojik temeller ile birlik ve beraberliğimizin sembolü olan bayrak, dil, istiklal marşı gibi bağımsızlık sembollerimiz  tanımladığı için bu maddelerin değişmesi ülkemizin yönetim şeklinden  ve bağımsızlığından vazgeçmek anlamına geleceği için bu maddeler değiştirilemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir