Ankara’ya “Engüri” adı niçin verilmiştir?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 6. Tema Güzel Ülkem Türkiye, 6.Tema Değerlendirme Çalışmaları sorularından birisi. Soru şu şekilde;

1.Yukarıdaki metne göre “Engüri” adı ne zamandan itibaren kullanılmaya başlanmıştır?

– Selçuklu Türklerinin Anadolu’yu fethinden sonra “Engüri”  adı kullanılmaya başlanmıştır.

2.Ankara’ya “Engüri” adı niçin verilmiştir? Ankara, Hititler döneminde hangi adla anılmaktadır?

– Anadolu’nun en güzel üzümleri Ankara’da yetiştiği ve buradan saraya üzüm gönderildiği için Ankara’ya üzüm anlamına gelen “Engüri”  adı verilmiştir. Hititler döneminde Ankara, Ankuva adıyla anılmıştır.

3.Yazarın Ankara’nın son büyük ve gerçek efsanesi olarak nitelediği nedir?

– Atatürk ile Ankara’nın nasıl yoktan var olduğu ve yokluktan nasıl yeni bir Türkiye yaratıldığı Ankara’nın son büyük ve gerçek efsanesidir.

4.Yazar, Ankara’yla ilgili olarak gelecek kuşakların hangi efsaneyi anlatacağını düşünmektedir? Neden?

– Gelecek kuşaklar, Atatürk sayesinde Ankara’nın nasıl yoktan var olduğunu ve onca yokluk içinde Türkiye’nin nasıl yaratıldığını Anıtkabir’i göstererek anlatacaklardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.