Arif Nihat Asya’nın hayatı, işlediği konular.

6.sınıf Türkçe dersi için verilen Anne etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Yaptığınız araştırmadan yola çıkarak şair hakkında edindiğiniz bilgileri aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. Arif Nihat Asya’nın hayatı, şiirleri, işlediği konular, eserleri:

Şairin hayatı: şiirlerinde kullandığı sade üslubu, dini heyecan ve milli değerleri konu alan şiirleriyle Cumhuriyet döneminin önemli şairleri arasında yer alan Arif Nihat Asya 1904 yılında Çatalca’da doğmuştur. Şairin babası o henüz bebekken ölmüştür ve annesi yaptığı evlilik sonucu Filistin’e gittiği için üç yaşından itibaren akrabaları tarafından büyütülmüştür. Örçünlü köy mektebinde başlayan eğitim hayatı, bakımını üstlenen halasının İstanbul’a göç etmesi sebebiyle burada devam etmiştir. Sırasıyla Haseki mahalle mektebi ve Gülşen-i Maarif Rüştiyesi’nde eğitimine devam etmiştir. I.Dünya savaşı döneminde etkili olan milliyetçilik akımlarının etkisi ile şiire bu yıllarda başlamıştır. Orta öğrenimini Bolu ve Kastamonu liselerinde parasız yatılı olarak tamamlamıştır. Kastamonu yılları şairin sanatı ve kişiliği üzerinde belirleyici olmuş, ilk şiirini hocası çıkardığı Gençlik dergisinde yayımlamıştır. Yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat bölümünde devam etmiştir. Heykeltıraş adlı ilk şiir kitabını öğrencilik döneminde yayımlamıştır. Üniversiteden mezun olduktan sonra Adana’da edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Adana’da Mevlevilikle tanışan şair milli duyguların işlendiği şiirlerin yanında tasavvuf duygularının işlendiği şiirlerde yazmıştır. En çok bilinen şiiri olan Bayrak şiirini Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşu için tören için yazmıştır. Sonraları Malatya ve Edirne’ de öğretmenlik yapan şair 1950 seçimlerinde Adana’dan millet vekili seçilerek meclise girmiştir. Millet vekilliği sonrası tekrar öğretmenliğe dönen şair Eskişehir’de yaşamaya başlamıştır. Sonrasında Ankara ve Kıbrıs’ta görev yaptıktan sonra son olarak Ankara Gazi Lisesi’nden emekli olmuştur.

Arif Nihat Asya’nın kullandığı nazım şekilleri arasında Rubailer önemli bir yer tutar. Divan, halk ve modern edebiyat nazım şekillerini de kullanmıştır. Yahya Kemal’in şair üzerindeki  etkisi şiirlerinde görülmektedir. Sade bir üslup ile günlük Türkçeyi eserlerinde kullanmıştır.

Şiirlerinden bazılarının adları: Bayrak, heykeltıraş, dualar ve aminler, kova burcu,

Şiirlerinde genel olarak işlediği konular: Ülkemizin doğası ve güzellikleri ile milliyetçi şiirleriyle tanınmıştır. Memleketimizin güzellikleri, din, kahramanlık ve aşk duyguları işlenmiştir.

Eserlerinden bir kaçının adı: Heykeltıraş, şiirler, bütün eserleri, Kıbrıs rubaileri, nisan,

En beğendiğim şiiri: Bayrağın namus olduğunun, saygıya layık olduğunun ve değerinin anlatıldığı Bayrak şiiri en beğendiğim şiiridir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.