Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerle cümleler oluşturunuz.

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 7. Tema Değerlerimiz Dünyayı Güldüren Adam etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde;

  • Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerle cümleler oluşturunuz. Cümlelerinizi noktalı yerlere yazınız.

Sivrihisar’ın – doğdu – Hortu – 1208’de – köyünde
– Sivrihisar’ın Hortu köyünde 1208’de doğdu.

medresesinde – Konya – tamamladı – öğrenimini
– Öğrenimini Konya medresesinde tamamladı.

imamlık – kadılık – Akşehir’de – yaptı
– Akşehir’de imamlık, kadılık yaptı.

  • Aşağıdaki kutucuklarda bulunan kelimelere, verilen ekleri sırasıyla getirip noktalı yerlere yazınız.

insanı
bilinci
hayatı
edebi
aileyi
doğruyu
hoşgörüyü
fıkrayı

insana
bilince
hayata
edebe
aileye
doğruya
hoşgörüye
fıkraya

insanda
bilinçte
hayatta
edepte
ailede
doğruda
hoşgörüde
fıkrada

insandan
bilinçten
hayattan
edepten
aileden
doğrudan
hoşgörüden
fıkradan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.