Aşağıda okuduğunuz metindeki bazı cümleler karışık olarak verilmiştir

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 5. Tema İNSAN VE SÖZ etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıda okuduğunuz metindeki bazı cümleler karışık olarak verilmiştir. Bu cümleleri giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine göre sırasıyla numaralandırarak belirtiniz.

 

( 2) Sultan, bu sözlerden çok | hoşlanmış. Adamlarına buyu­rup yorumcuyu ödüllendirmiş. Gelişme bölümü

( 3 ) O hâlde, bizi birbirimizle anlaştıran Türkçemizi iyi öğren­meliyiz. Sonuç bölümü

( 1 ) Ertesi gün düşünür, tüyleri yolunmuş bir horozla çıkagel­miş derse. Giriş bölümü

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.