Aşağıdaki cümleleri verilen sözcük ve sözcük gruplarıyla tamamlayınız. 7.sınıf 4. ünite ne kadar öğrendik

habitat – nesli tükenen türler – biyo-çeşitlilik – popülasyon
nesli tükenme tehlikesi altındaki türler – ekoloji
1. .NESLİ TÜKENEN TÜRLER.., nesli tamamen yok olmuş canlılardır.
2. Vaşak, ülkemizde ..NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ TÜRLER arasındadır.
3. BİYO-ÇEŞİTLİLİK, bir ekosistem veya tüm dünyada bulunan yaşam
formlarının çeşitliliğidir.
4. Doğal çevrede yaşayan canlılar, bu canlıların canlı ve cansız çevre ile etkileşimleri EKOLOJİ  adı verilen bilim dalı tarafından incelenir.
5. Her canlı türünün doğal olarak yaşamını sürdürebildiği bir yaşam alanı vardır. Bu yaşam alanına
HABİTAT. adı verilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.