Aşağıdaki fiillerden hangisi iş (kılış) bildirmektedir.

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 1.Ünite MİLLİ KÜLTÜR 1. Tema Sonu Değerlendirme Soruları etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

5.Türkülerin mayasıyla, onları doğuran tek tek seslerle benim yaşamımı biçimlendiren örgüler arasında ince benzerlikler, sıcak karşılıklar olmalıdır.
Yukarıdaki parçada hangi kelimeler mecaz anlamda kullanılmıştır?

doğuran, ince, sıcak, örgüler

6.Balta girmemiş ormanlardan birine, bir adam gelmiş. Onu gören ilk ağaç hüngür hüngür ağlamaya başlayınca uzaklardan bir başka ağaç, “Neden ağlıyorsun?” diye sormuş.

Yukarıdaki parçada hangi varlık kişileştirilmiştir?
C.Ağaç

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma vardır?
B.Bir gecede bütün kitapları okudum.

8.Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

Anlamca birbirinin yerini tutan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir.

Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir.

Çağrışıma açık, konunun anlaşılmasına yardımcı olan kelimelere anahtar kelime denir.

“Kılık kıyafet” kelimeleri yakın anlamlı kelimelerdir.

9.Aşağıdaki fiillerden hangisi oluş bildirir?
C.Solmak

10.Aşağıdaki fiillerden hangisi iş (kılış) bildirmektedir. İş (kılış) bildiren fiilleri, karşılarına (X) işareti koyarak gösteriniz.

(X) okudu

( ) kaçtı

(X) süzdü

( ) baktı

( ) güldü

( ) gelmiş

(X) dikti

(X) sevdi

(X)  anlıyor

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil kullanılmamıştır?

C.Ahmet düzenli bir çocuktu.

12.Aşağıdaki fiillerden hangisinde işin geçmişte yapıldığı anlamı vardır?
C.Daldı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.