Aşağıdaki sorulan okuduğunuz öyküye göre cevaplayınız. Eskici.

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 5. Tema ESKİCİ etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki sorulan okuduğunuz öyküye göre cevaplayınız.

1.Haşan niçin halasının yanına gönderilmiştir?

Kimsesiz olduğu için uzak akrabaları tarafından halasının yanına Arabistan’a gönderildi.

2.Hasan’ın konuşmadan haftalarca, inatla susması sizce doğru mudur?  Nedenlerini açıklayınız.

Hasan’ın inatla susması doğru değildir. Susması yaşadığı travmayı göstermektedir. Kendi dilini koşan kimsenin olmaması onu çok etkilemiştir.

3.Hasan’ın, kendini yalnız hissettiğinde sizce halası nasıl davranmıştır?

Halası Hasan’ın kendisini yalnız hissetmesini umursamamıştır.

4.Siz, Hasan’ın yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız?

Ben Hasan’ın yerinde olsaydım; bulunduğum ortama alışmaya çalışırdım.

5.Öykünün sonunda Hasan’la eskici hangi nedenlerden dolayı ağladılar?

Hasan kendi gibi Türkçe konuşan birinden ayrılmak istemediği için, Eskici de Hasan’ın ağlamasına yüreği dayanmadığı için ağladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.