Aşağıdakilerden hangisi, dünya nüfus dağılışına etki eden bir durum değildir?

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 5. Ünite: Ülkemiz Ve Dünya Değerlendirme  Çoktan Seçmeli sorularından birisi. Soru şu şekilde:

1.Aşağıdakilerden hangisi, dünya nüfus dağılışına etki eden bir durum değildir?

D) Yeryüzünün kara ve denizlerden oluşması

2.Günümüzde Türkiye’de ithal edilen ürünler içinde ilk sırayı ham maddeler oluşturmaktadır.

Bu durum; yargılarından hangilerine kanıt oluşturur?

A) I ve II

3.Atatürk, Sovyetler Birliği içindeki Türklerle iyi ilişkiler kurulmasını istemiştir. Bunun sebepleri yukarıdakilerden hangileri olabilir?

C) I, III ve IV

4.Tabloda verilen nüfusun yoğun olduğu yerler ve nüfusun yoğun olmasının nedenleri eşleştirilmesinden hangisi yanlıştır?

D) 4 -Kongo Havzası-İklimin soğuk olması

5.Kültür, sanat, fuar ve spor faaliyetleri ülkeler arasındaki ilişkileri etkiler. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bu etkilerdendir?

B) I, II ve III

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.