Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden biri değildir?

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 1. Ünite: Kendimi Tanıyorum, Neler Öğrendik? sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıda çoktan seçmeli sorular verilmiştir. Sorulara ait seçeneklerden doğru olanları işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden biri değildir?

C. Çalışkan olmak

2. Katıldığı resim yarışmasında iyi sonuç alacağını düşünen bir öğrencinin umdu­ğu sonucu alamaması üzerine hangi duyguyu yaşaması beklenir?

A. Hayal kırıklığı

3. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü davranışa örnektir?

D. Hakan’ın, görüşlerine katılmadığı hâlde arkadaşının konuşmasını dinlemesi

4. Sahip olduğumuz resmî kimlik belgelerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

C. Kardeşinin adı

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Duygu ve düşünceler bireylerin davranışları üzerinde etkilidir.

6. Atatürk’ün yeni Türk alfabesine geçildiğinde kara tahta başına geçmesi onun hangi kişisel özelliğini göstermektedir?

C. Öğretici yönünü

7. Serkan’ın boyu uzun, Erkan’ınki ise kısadır; ama Serkan biraz kilolu, Erkan ise zayıftır. Bu durum ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

C. Bireyler farklı fiziksel özelliklere sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.