Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzdaki doğal varlıklardan biridir?

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 2.Ünite: Adım Adım Türkiye Ünite Değerlendirmesi sorularından birisi. Soru şu şekilde:

1.Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzdaki doğal varlıklardan biridir?

D)Yedigöller

  1. Aşağıdakilerden hangisi tarihi özelliği bakımından diğerlerinden ayrılır?

B)Gelibolu

3.Ülkemizde el sanatlarıyla ilgili bazı mesleklerin yok olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

B)Değişme

4.Eğitim, kültür, hukuk, ekonomi ve yönetim alanlarında yapılan yeniliklerin hepsi aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir?

C)İnkılapçılık

I. Milli birlik ve beraberliği sağlamak

II. Ülke bütünlüğünü korumak

III. Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak

IV. Geçmişteki yönetim şeklini düzenlemek

5.Yukarıdakilerden hangileri Atatürk ilke ve inkılapların dayandığı esaslardandır?

C)I, II, III

6.Milletin devlet yönetiminde söz sahibi olması Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A)Cumhuriyetçilik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.