Asitin kuvvetli olup olmadığını nasıl anlaşılır?

  • Asitin kuvvetli olup olmadığını nasıl anlaşılır? Kuvvetli asit nasıl tespit edilir?

Kuvvetli asitler suda %100 oranında iyonlarına ayrılır ve iyonlaşma tepkimesi tek yönlü okla gösterilir. Asitler su içerisindeki çözünürlüklerine göre kuvvetli veya zayıf asit olarak sınıflandırılırlar. Kuvvetli asitler suda %100 oranında iyonlarına ayrılırken, zayıf asitlerin çoğunluğu suda çözünmez. Asitlerin sulu çözeltideki kuvveti iyonlaşma sabiti veya asitlik sabiti olarak tanımlanan “Ka” ile ifade edilir. “Ka>1”olması asitlerin suya proton verme eğiliminin yüksek olduğunu gösterir ve bu durum kuvvetli asit olarak tanımlanır. “Ka<1” olması asitlerin iyonlaşmama eğiliminde olduğunu gösterir ve bu durum zayıf asit olarak tanımlanır.

Ayrıca pH metre gibi dijital ölçü aletleri kullanılarak asitlerin pH değeri ölçümü yapılarak kuvveti ölçülebilir. Nötr noktası olan “7” değerine yakın ölçüm değerleri zayıf asitleri gösterirken, “1” değerine yakın ölçüm sonuçları kuvvetli asitleri gösterir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.