“Aştı m’ola kömür gözlüm başından” Kesme işareti (’) hangi amaçla kullanılmıştır?

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 6.Tema Zaman ve Mekan, Kış Mevsimi etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

a)Aşağıdaki dörtlüğü okuyunuz. Kesme işareti (’) hangi amaçla kullanılmış olabilir? Tahminlerinizi yazınız.

Yüce dağlar, bir sualim var sana;

Aştı m’ola kömür gözlüm başından

Yanılıp derdime derman katarsın

Dünya sele gitti gözüm yaşından

Kesme işareti, Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılmıştır.

b)Aşağıdaki cümlelerde ünlem işareti niçin kullanılmış olabilir? Tahminlerinizi yazınız.

O kadar az yemek yiyor ki (!) günde beş ekmek bitiriyor.

Ünlem işareti; Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılmıştır.

Öyle zayıf ki (!) 120 kilodan fazla.

Ünlem işareti; Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.