Atatürk ilkelerini ve her ilkenin karşısına o ilke ile ilişkili inkılapları yazınız.

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 2.Ünite: Adım Adım Türkiye Değerlendirme sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıda verilen alanlara yaşadığınız bölgenin kültürel özelliklerine örnekler yazınız.

El sanatları: iğne oyası, demir işçiliği, ebru

Yemekler: Etli güveç,  yaprak sarma, keşkek, sütlaç

Halk oyunları: zeybek, halay

  • Aşağıya Atatürk ilkelerini ve her ilkenin karşısına o ilke ile ilişkili inkılapları yazınız. Atatürk ilkeleri ile ilişkili inkılaplar nelerdir?

Cumhuriyetçilik: Cumhuriyetin ilanı, Büyük Millet Meclisi’nin açılması, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi, saltanatın kaldırılması, siyasi partilerin kurulması.

Milliyetçilik: Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu’nun kurulması, İzmir İktisat Kongresinin toplanması, Türk Parasını Koruma Kanunu çıkarılması

Halkçılık: Medeni kanunun kabulü, Cumhuriyetin ilanı, halk mekteplerinin açılması, kılık ve kıyafette yapılan değişiklikler

Laiklik: Cumhuriyetin ilanı, kılık ve kıyafette yapılan değişiklikler, Medeni kanunun kabulü, saltanatın kaldırılması

Devletçilik: karayolu ve demir yolu yapımına ağırlık verilmesi, Sümerbank, Etibank ve İş bankasının kurulması, demir- çelik, şeker, iplik ve kâğıt fabrikalarının açılması, yabancıların elindeki bazı fabrika ve tesislerin devletleştirilmesi, beş yıllık kalkınma planının hazırlanması, İzmir İktisat Kongresinin toplanması.

İnkılapçılık: Latin harflerinin esas alan Türk alfabesinin kabul edilmesi, ölçü ve tartıda okka ve arşın gibi ölçü birimleri yerine kilogram ve metre gibi yeni ölçü birimlerinin kabul edilmesi, kılık ve kıyafette yapılan değişiklikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.