Atatürk ilkelerinin amaçları ve ortak özellikleri nelerdir?

8.sınıf İnkılap Tarihi dersi için verilen 5.Ünite Atatürkçülük Hazırlık Çalışmaları sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Atatürk ilkelerinin amaçları ve ortak özellikleri konulu bir kompozisyon yazınız.

Atatürk ilkelerinin amaçları:

Millî egemenliğin sağlandığı, bağımsız ve güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti oluşturmak.

Türk milletini aklın ve bilimin rehberliğinde çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak.

Millî tarih bilinci ve millî dilin varlığı ile millî kültürü geliştirilmek.

Türk milletinin mutluluğunu ve refahını sağlayacak siyasi, ekonomik ve toplumsal alanlarda köklü yenilikler yapmak.

Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri:

Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuş olması,

Akla, bilime ve çağın gereklerine uygun olan gerçekçi fikirlere dayanmaları,

Türk millî kültürüne dayanmaları,

Bir birileriyle bağlı ve birbirinin tamamlayıcısı olmaları,

Evrensel ve barışçıl özellikler taşımaları,

Milli egemenlik ve bağımsızlık temeline dayanmaları.Atatürk ilkelerinin amaçları ve ortak özellikleri

Kurtuluş Savaşı döneminde çekilen büyük sıkıntılardan sonra yeni kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti’nde milletin egemenliğini sağlamak ve güçlü bir Türkiye oluşturmak için toplumun huzur ve mutluluğunu arttıracak, refah seviyesini yükseltecek siyasi, ekonomik ve toplumsal alanlarda bir takım yenilikle yapılması gerekiyordu. Türk toplumunun ortak ihtiyaçlar doğan bu yeniliklerin yapılabilmesi için aklın ve bilimin ışığında, temelleri Türk milli kültürüne dayanan Atatürk ilkeleri uygulamaya konulmuştur.

Atatürk ilkelerinin tümü milli egemenliğin ve bağımsızlığın sağlanması temeline dayanan, bir biri ile bağlı ve birbirinin tamamlayıcı olan ilklerden oluşmaktadır. Bu ilkelerde ortaya konan gerçekçi fikirlerle, aklın ve bilim rehberliğinde Türk milletini çağdaş medeniyetler seviyesine, hatta onun da üzerine çıkarmak hedeflemektedir. Mili birlik ve beraberliğin sağlandığı, milletin egemenliğinin hâkim olduğu güçlü bir Türkiye hedefi ile ortaya konan bu ilkeler ile özgür ve bağımsız Türkiye’nin geleceğe emin adımlara yürümesi sağlanmıştır. Toplumda oluşan milli tarih bilinci ve milli dil varlığı ile milli kültürümüz gelişmiştir. Bu ilkelerdeki evrensel ve barışçıl değerler, toplumun bu ilkeler doğrultusunda yapılan inkılapların kabul edilmesi ve içselleştirilmesini hızlandırmıştır.

Atatürk ilkeleri ile sürekli olarak gelişime ve yeniliğe açık olma anlayışı toplumda hâkim olmuş, güçlü ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan halkın mutluluk, huzur ve refahı sağlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.