Atatürk inkılaplarının öncesi ve sonrasındaki günlük yaşamı; yönetim, eğitim, ekonomi, hukuk ve kadın hakları bakımından araştırınız.

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Öncesi ve Sonrası etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

Atatürk inkılaplarının öncesi ve sonrasındaki günlük yaşamı; yönetim, eğitim, ekonomi, hukuk ve kadın hakları bakımından araştırınız. Elde ettiğiniz bilgilerden yararlanarak aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Atatürk İnkılapları Öncesi Durum:

Yönetim: Saltanat- halifelik

Hukuk:  örfi ve şer’i hukuk

Eğitim:  toplumun okuryazarlık seviyesi düşüktü, kız çocuklarına eğitim zorunlu değildi, kızlar ve erkekler ayrı okullarda eğitim görüyordu.

Kadın Hakları: Kadınların mirasta ve mahkeme önünde şahitlikte erkekler ile eşit değildi, seçme ve seçilme hakkı yoktu

Ekonomi:  ülke ekonomisi tarıma dayalıydı, ülke ekonomik olarak zor durumdaydı

Atatürk İnkılapları Sonrası Durum:

Yönetim: Cumhuriyet

Hukuk: anayasa, modern hukuk

Eğitim:  toplumun okuryazarlık seviyesi artmış, kız çocuklarına da eğitim zorunlu hale getirilmiş, kız ve erkeklerin beraber eğitim gördüğü karma eğitime başlanmıştır.

Kadın Hakları: Kadınlara mirasta ve mahkeme önünde şahitlikte erkekler ile eşit sayılmış, seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.

Ekonomi: tarımda modernleşme sağlanmış, yeni fabrikalar açılmış, yabancıların elindeki bazı fabrikalar devletleştirilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.