Aşağıdaki Atatürk inkılaplarının yapılma amacını ve Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilişkili olduğunu yazınız.

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Atatürk İlke ve İnkılapları etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki tablonun sol sütununda Atatürk inkılaplarından bazılarına yer verilmiştir. Her inkılabın yapılma amacını ve Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilişkili olduğunu yazınız. Meclisin açılması hangi inkılapla ilişkilidir?

Meclisin açılması

İnkılabın İlişkili Olduğu İlkeler: Cumhuriyetçilik, Halkçılık

İnkılabın Yapılma Amacı:  Ülke yönetiminde milli egemenliği hâkim kılmak

Kılık ve kıyafette deği­şiklik yapılması

İnkılabın İlişkili Olduğu İlkeler:  Laiklik

İnkılabın Yapılma Amacı:  dini inançların istismar edilmesinin önüne geçmek

Takvimde değişiklik yapılması

İnkılabın İlişkili Olduğu İlkeler:  İnkılapçılık

İnkılabın Yapılma Amacı: çağdaş dünyaya uyum sağlamak

Saltanatın kaldırılması

İnkılabın İlişkili Olduğu İlkeler: Cumhuriyetçilik, Laiklik

İnkılabın Yapılma Amacı: milli egemenliği sağlamak

Millet Mekteplerinin açılması

İnkılabın İlişkili Olduğu İlkeler:  Halkçılık

İnkılabın Yapılma Amacı: halka okuma yazma öğretmek

 Yeni harflerin kabulü

İnkılabın İlişkili Olduğu İlkeler: İnkılapçılık

İnkılabın Yapılma Amacı:  halkın okuma yazma öğrenmesini kolaylaştırmak

Kadınlara seçilme hak­kının verilmesi

İnkılabın İlişkili Olduğu İlkeler: Cumhuriyetçilik, Halkçılık

İnkılabın Yapılma Amacı:  kadınlara her alanda olduğu gibi seçme ve seçilme alanında da eşitlik sağlamak

Türk Tarih Kurumunun kurulması

İnkılabın İlişkili Olduğu İlkeler: Milliyetçilik

İnkılabın Yapılma Amacı: Topluma milli tarih bilincinin kazandırılması, milli kültürün geliştirilmesi

Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi

İnkılabın İlişkili Olduğu İlkeler: Halkçılık

İnkılabın Yapılma Amacı: Devlet işleri ve halk arasındaki isim karmaşasına son vermek

İplik fabrikasının açıl­ması

İnkılabın İlişkili Olduğu İlkeler: Devletçilik

İnkılabın Yapılma Amacı: Ekonomik kalkınma sağlamak

Türk Dil Kurumunun kurulması

İnkılabın İlişkili Olduğu İlkeler: Milliyetçilik, halkçılık

İnkılabın Yapılma Amacı: Türk dilini geliştirmek

Sümerbank’ın kurul­ması

İnkılabın İlişkili Olduğu İlkeler: Devletçilik

İnkılabın Yapılma Amacı: Ekonomik kalkınma sağlamak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.