Atatürk, yaptığı bilimsel çalışmalarda neyi hedeflemektedir?

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Hazırlık Çalışmaları sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Atatürk, yaptığı bilimsel çalışmalarda neyi hedeflemektedir?

Atatürk, yaptığı bilimsel çalışmalarda Türk milletinin huzur ve refah içinde yaşaması için aklın ve bilimin rehberliğinde bilimsel çalışmalar yapılmasını istemiş ve Türk ulusunun tam olarak bağımsız olmasını hedeflemiştir. Akılcılığın ve bilimin rehberliğinde yaptığı bilimsel çalışmalar ile Türk toplumunun her alanda çağdaş uygarlıklar düzeyine hatta onunda üzerine çıkarmayı amaçlamıştır.

Bilimsel çalışma denilince akla sadece fen ve teknik alanları gelmemeli; sosyal, siyasi, hukuki, ekonomik ve askeri alanlarında da çalışmalar yapıldığı unutulmamalıdır. Atatürk dünyadaki bilimsel gelişmelerden ve Türk toplumunun ihtiyaçlarından yola çıkarak birçok yenilik gerçekleştirmiş ve bunların en önemlisi milli egemenliğin hâkim kılınmasını sağlayan Cumhuriyet yönetimi olmuştur. Toplumun eğitim seviyesinin yükselmesi için kendisi bizzat eğitim faaliyetlerine katılmış ve kendisine Başöğretmen denilmiştir. Kendi yazdığı geometri kitabı ile eğitimde gördüğü eksiklikleri gidermeye çalışmıştır. Milli dil ve kültürümüzün korunmasındaki hassasiyetinin bir sonucu olarak Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun kurulmasını sağlamıştır. Ankara’da Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nin kurulması aşamalarını bizzat kendisi takip etmiştir. Tarımda bilimsel yöntemler ile modern teknolojinin kullanılması için önderlik etmiş, Atatürk Orman Çiftliği’ni kurmuş ve ülkemizde makineli tarımın başlamasını sağlamıştır. Kayseri’deki Uçak Fabrikası açılması ile ülkemizin çeşitli yerlerinde dokuma, şeker ve iplik fabrikası gibi birçok fabrika kurulmasını sağlamıştır. Atatürk tüm bu bilimsel çalışmalar ile ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine çıkmasını sağlamış , ülkemizin sosyal ve ekonomik açıdan gelişmesini sağlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.