Atatürkçü düşüncenin temel ilkeleri nelerdir?

8.sınıf İnkılap Tarihi dersi için verilen Atatürkçülük sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Yukarıdaki metne göre Atatürkçü düşüncenin temel ilkeleri nelerdir?

Atatürkçü düşüncenin temel ilkeleri; cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılıktır.

Metne göre Atatürkçü düşüncenin temel ilkeleri; metinden alıntı yaparak açıklarsak( tırnak içindeki ifadeler metinden alıntı olan kısımlardır.)

– “insanüstü bir gayretle doğrulmuş ve ilerlemiştir”  ekonomi alanında yaptığı atımlarla Devletçilik ilkesi

– “sultanlık ve halifelik değildir” devletin Cumhuriyet ile yönetildiği Cumhuriyetçilik ilkesi

– “teokratik yasalar” ın uygulanmadığı din ile devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı Laiklik ilkesi

– “çağa uymayan yaşama biçimleri”nin olmadığı, kadınların haklarının olduğu,  tüm vatandaşların eşit olduğu Halkçılık ilkesi

– “geçerliliği kalmamış kurallar içinde hapsedilmiş olarak yaşayan bu millet” olmaktan kurtularak kendi ile gurur duyan bir millet haline gelmesini sağlayan Milliyetçilik ilkesi

– “birdenbire hayatın ve aklın çağrısı ile ortaya atılmış ve ilerlemiştir.” Yaptığı yeniliklerle değişime ve gelişime açık olan bir millet oluşturarak İnkılapçılık ilkesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.