Atatürkçülüğün tanımını yapınız.

8.sınıf İnkılap Tarihi dersi için verilen 5.Ünite Atatürkçülük Hazırlık Çalışmaları sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni araştırınız ve edindiğiniz bilgilerden yararlanarak Atatürkçülüğün tanımını yapınız.

Atatürkçülük; Türk milletinin bağımsızlığını, huzur ve refahını sağlamak amacıyla, akıl ve bilimin ışığında millî kültürümüzü çağdaş uygarlıklar düzeyine ulaştırmak için ilerlemeye ve yenileşmeye açık düşünce sistemi kullanılarak sosyal ve ekonomik hayat ile devlet rejimi ve işleyişine ilişkin Atatürk’ün gerçekçi düşünce ve ifadeleridir.

Atatürkçü Düşünce Sistemi; Temeli millî kültürümüze dayanan, Atatürk’ün doğduğu ve büyüdüğü ortamın şartları, yetiştiği dönemin önemli olayları, aldığı eğitimlerin katkıları ile oluşan, Atatürkçülüğün uygulanmasına yönelik geliştirdiği birbiri ile uyum içinde bulunan bu ilke ve esaslar bütünüdür. Bu düşünce sistemi cumhuriyetçilik, inkılapçılık, milliyetçilik, halkçılık, laiklik ve devletçilik gibi temel ilkeleriyle Türk milletinin çağdaşlaşmasında önemli rol oynamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.