Atatürk’e hangi okul dayken Kemal adı verilmiştir?

Atatürk’e hangi okuldayken Kemal adı verilmiştir? Mustafa Kemal Atatürk’e, Kemal adı hangi okulda verilmiştir?

Mustafa Kemal Atatürk’e, “Kemal” adının verilmesi ile ilgili iki farklı kayıt vardır. Bunlardan ilke atam.gov.tr resmi internet sitesinde Atatürk ile yapılan röportaja dayandırılır. Atatürk, Vakit Başyazarı Ahmet Emin’e verdiği röportajda: Askerî ortaokula girmek isteyen Atatürk, annesinin askerlikten çekindiği ve onun asker olmasına engel olmaya çalıştığı için annesine sezdirmeden Selanik Askerî Rüşdiyesi (Selanik Askerî ortaokulu) kabul sıvana girdiğini ve başarılı olduğunu anlatır. 1893 yılın askeri ortaokula kaydolur. Atatürk askeri ortaokulda en çok matematiğe ilgi duyduğunu, kısa zamanda dersin öğretmeni kadar belki de daha çok bilgi sahibi olduğunu anlatır. Matematik öğretmenin isminin Mustafa olduğunu söyler şu anısını anlatır:

“Bir gün bana dedi ki; “Oğlum, senin de ismin Mustafa benim de. Bu böyle olmayacak. Arada bir fark bulunmalı, bundan sonra adın Mustafa Kemal olsun! O zamandan beri adım gerçekten Mustafa Kemal kaldı.”  Farklı bir kaynakta bu olayın şu şekilde devam ettiği anlatılır: matematik öğretmeni, çalışkan öğrencisi Mustafa’nın adına olgun anlamına gelen “Kemal” adını eklemiştir.

Mustafa adının verilmesi ile ilgili farklı bir kayıt olan; 19 Temmuz 1922 tarihli baskısında “Mustafa Kemal Paşa Hazretleri” başlıklı bir yazı yayımlayan Bulgaristan Türkleri tarafından çıkarılan Ziya gazetesindeki haberde yer alan Mustafa Kemal’in özgeçmişinde Kemal adının verilmesi ile ilgili şu bilgi yer almaktadır:
“İbtidaî tahsilinden sonra Selanik Askeri Rüşdiyesine dahil olan (Mustafa Efendi) az bir zaman zarfında gösterdiği harikalarla muallimlerinin nazar-ı dikkatini celp etti ve Riyaziyatda, Fransızca ve Edebiyatta birden bire yükselen müşarünileyhin ismine muallimleri tarafından şehid-i hürriyet Namık Kemal Bey’e izafeten bir de (Kemal) namı verildi.” Bu haberde yer alan özgeçmişe göre Edebiyattaki başarılarından dolayı Namık Kemal’e izafeten Atatürk’e, “Kemal” adı öğretmenleri tarafından verilmiştir. Bu gazete haberinden Atatürk’ün büyük ihtimalle haberdar olduğu ve çeşitli ortamlarda konuşmalarını zaman zaman Namık Kemal’in şiirleri ile süslediğini düşünüldüğünde bu bilgiyi doğru kabul etmekte bir sakınca olmadığı düşünülebilir.

Sonuç olarak Atatürk’ün kendi anısına dayandırılarak Selanik Askerî Rüşdiyesi’nde öğrenciyken (Selanik Askerî ortaokulu) matematik öğretmeni tarafından “Kemal” adının verildiğini söylemek daha doğru olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.