Atatürk’le ilgili anıları araştırınız.

6.sınıf Türkçe dersi için verilen Atatürk Temaya Hazırlık etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Atatürk’le ilgili anıları araştırınız. Bulabildiğiniz bir anıyı sınıfta anlatınız.

 Sakarya Meydan Muharebesi

Atatürk’ün dilinden Sakarya Meydan Muharebesinin nasıl kazanıldığının anlatımı:

Sakarya Meydan Muharebesi

23 Ağustos 1921’de düşman ordusu ciddi olarak cephemize temas ve saldırıya başladı. Düşman ordusunun üstün grupları, savunma çizgimizin bir çok parçalarını kırdılar. Kanlı, bunalımlı dalgalanmalar oldu.Düşman ilerlerken onların karşısına kendi birliklerimizi yerleştirdik.

Sakarya Meydan Muharebesi 100 kilometrelik cephe üzerinde gerçekleşiyordu. Sol kanadımız Ankara’nın elli kilometre güneyine kadar çekilmişti. Ordumuzun cephesi, batıya dönük iken güneye döndü. Arkası Ankara’ya iken kuzeye çevrildi. Cephenin yönü tamamen değiştirilmiş oldu. Savunma çizgimiz adım adım kırılıyordu. Fakat hemen arkasından, kırılan her bölüm en yakın bir mesafede yeniden kuruluyordu. Geriye çekilmeyi durdurmak, savunma çizgilerinin kırılmasındaki ümitsizliği yok etmek için memleket savunmasını başka bir biçimde ısrarla ifade etmeyi uygun ve etkili buldum.

Dedim ki: “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça bırakılamaz. Onun için küçük, büyük her birlik, ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe kurup muharebeye devam eder. Yanındaki birliğin çekilmek zorunda olduğunu gören birlikler ona bağlı olamaz. Bulunduğu yerde sonuna kadar kalmak ve direnmek zorundadır.”

Ordu içindeki her birey en yüksek fedakarlığı göstererek, düşmanın üstün kuvvetlerini yok edip yıpratarak, onları saldırılarını sürdürebilme gücü ve yeteneğinden mahrum bıraktılar.

Muharebe durumunun bu safhasını anlar anlamaz hemen özellikle sağ kanadımızla Sakarya Nehri doğusunda, düşman ordusunun sol kanadına ve ardından cephenin önemli bölümlerinde karşı saldırıya geçtik. Sonunda Yunan ordusu yenik düştü ve geri çekilmek zorunda kaldı. 13 Eylül 1921 günü Sakarya Nehri’nin doğusunda düşman ordusundan eser kalmadı. Bu suretle 23 Ağustos gününden 13 Eylül gününe kadar, bu günler de dahil olmak üzere, yirmi iki gün, yirmi iki gece aralıksız devam eden Sakarya Melhama-i Kübrası (Büyük Meydan Muharebesi) yeni Türk devletinin tarihine, Dünya tarihinde pek az rastlanan büyük bir meydan muharebesini kaydetti.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.