Atatürk’ün çocukluk dönemini yaşadığı bölgedeki sosyal ve kültürel ortamı anlatan bir yazı yazınız

6.sınıf Türkçe dersi için verilen Mustafa Kemal Atatürk etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Atatürk’ün çocukluk dönemini yaşadığı bölgedeki sosyal ve kültürel ortamı anlatan bir yazı yazınız.

ATATÜRK SELANİKTE

Benim en büyük fahrim Türk olmamdır” “En büyük övünç kaynağım Türk olmamdır” diyen Atatürk, Türk kültür çevresinin yetiştirdiği bir dâhidir.

Atatürk Osmanlı Devletinin en zor yılları olan 1881 yılında dünyaya gelmiştir. Osmanlı Devleti bu dönemde sahip olduğu birçok toprağı kaybetmiş ve kaybetmeye de devam ediyordu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği yer Selanik Müslim ve gayrimüslim her tür ve ırktan insanın yaşadığı çok uluslu bir şehirdi. Rumeli’deki en gelişmiş şehirdir. Aynı zamanda ticari ağırlığı olan bir liman şehridir.Ticaret hayatı gelişmiştir. Avrupa ile İstanbul’u  birbirine bağlayan gelişmiş bir demiryolu hattı vardır. Bu hat sayesinde  Selanik’te yaşayan insanlar Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etme imkanı bulmuşlardır. Selanik çok uluslu bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla çok fazla kültürel çeşitliliği içinde barındırıyordu. Bu kültürel zenginlik zaman zaman insanlar arasında çatışma çıkmasına sebebiyet veriyordu. Farklı dil, din ve etnik yapılardan oluşması, farklı akımların etkisinde kalmasına sebep olmuştur. 1877-1878 harbine kadar insancıl davranış ve geleneklerle sürdürülen yaşam harpten sonra milliyetçi isyanlar nedeni ile birbirine şüphe içinde bakan kişilerin olduğu bir ortama dönüşmüştür. Şehirde kargaşa hakim olmuştur. Aile ortamı ve çevresi Atatürk’ün kişiliğinin oluşmasında ki en önemli faktörlerdir.

Atatürk’ün yetişmesindeki diğer önemli hususlardan biride aldığı eğitimlerdir. O dönemde eğitim sistemi dini eğitim veren okullar ile mahalle mekteplerinden oluşmaktadır. Türk okullarından başka azınlıkların açmış olduğu okullarda vardır. Atatürk mahalle mektebine gitmiştir. Mahalle mektebinin ardından mülkiye rüştiyesi ve ardından askeri rüştiyeye devam etmiştir. Atatürk’ün sorumluluk bilincinin oluşması, askeri düzen anlayışı ve disiplinli oluşu gittiği okullarda kazandırılmış oldu. Öğretmenleri onun hayatında önemli bir yere sahiptir.

Selanik, Osmanlı Devleti’nin siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan önemli merkezlerinden birisiydi. Selanik’in bu özellikleri zengin kültürel ortamı Mustafa Kemal Atatürk’ün karakter ve düşünce yapısının oluşmasında çok önemli rol oynamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.