Atatürk’ün cumhuriyet anlayışı nasıl yorumlanabilir.

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Merkezi Yönetim sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Atatürk’ün cumhuriyet anlayışı nasıl yorumlanabilir.

Atatürk’ün Cumhuriyet anlayışı; halkın hâkimiyeti ve egemenliğini seçtiği temsilciler eliyle kullandığı devlet şekli olan demokrasidir. Devlet idaresinde millî egemenliği ve özgür seçimler esas kabul eder. Cumhuriyet yönetimi halkın yönetimidir. Halk, yapılan seçimlerde oy kullanarak kendi yöneticilerini seçmekte, kendi denetlemekte ve her türlü işlem ve yetki gücünü halktan alır. Cumhuriyet yönetiminde halkın üstünde hiçbir otorite yoktur. Bu anlamda cumhuriyet demokrasinin en gelişmiş şeklidir.Cumhuriyet ile demokrasinin temel ilkeleri en iyi şekilde uygulanmaktadır. Cumhuriyetlerde işbaşına gelecekler, oy kullanma hakkına sahip vatandaşlar tarafından belirli süreliğine seçilirler. Vatandaşlara temel hak ve özgürlükler tanınır, kanunlarla güvence altına alınır. Bu nedenle cumhuriyet bir bakıma demokrasi ile eşdeğerli olmaktadır.

  • Sizce Cumhurbaşkanı’nın en önemli görevi nedir?

– Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Milletinin birliğini temsil etmesidir.

“Atatürk’ün cumhuriyet anlayışı nasıl yorumlanabilir.” için 2 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.