Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşmasında etkili olan bazı olaylar ve kişilerle ilgili araştırma yapınız.

8.sınıf İnkılap Tarihi dersi için verilen Atatürk’ün Düşünceleri Nasıl Oluştu? sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıda Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşmasında etkili olan bazı olaylar ve kişiler verilmiştir. Kitaplarınızdan ve İnternet’ten yararlanarak bu kişiler ve olaylar hakkında araştırmalar yapınız. Araştırmalarınız sırasında edindiğiniz bilgilerden yola çıkarak bu olay ve kişilerin Atatürk’te hangi düşüncelerin ortaya çıkmasına etki etmiş olabileceğini karşılarındaki noktalı yerlere yazınız.

Düyunuumumiye İdaresinin Kurulması: 4 Ekim 1853-30 Mart 1856 tarihleri arasında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan Kırım Savaşı sırasında ilk kez Avrupa’dan borç alınması ve Avrupa’da yaşanan sanayi inkılabı sonrası Osmanlı Devletinin bu gelişmeleri takip edememesi. Osmanlının siyasi, askeri ve ekonomik olarak çökmeye başlaması ile Avrupa’ya olan borçlarını ödeyemez hale gelmesi sonucu, Avrupa Devletleri’nin alacaklarını tahsil etmek için Düyunuumumiye İdaresinin Kurularak Osmanlı devletinin gelirlerine el koyması. Bu gelişmeler Atatürk’ün bağımsız ve güçlü bir devlet kurma ve ekonomik alanda inkılaplar yapılması gerektiği düşüncelerinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

Fransız İhtilali: Fransız İhtilali ile tüm Avrupa’yı etkisi altına alan milliyetçilik akımları sonucu, milletlerin kendi bağımsız devletlerini kurma isteklerini ortaya koyması ile sonuçlanmış ve birçok ulus devleti kurulmuştur. Fransız İhtilali, Atatürk’te milli birlik ve beraberliğin sağlanarak milletin egemenliğine dayanan bağımsız ve güçlü Türkiye Cumhuriyetinin kurulması gerektiği düşüncelerinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

Namık Kemal: Namık Kemal’in eserlerinde işlediği vatan ve millet sevgisi kavramlarının etkisi ile Atatürk’te düşman işgaline karşı vatanı savunma ve bağımsız bir Türk devleti kurma düşüncelerinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

Mondros Ateşkes Antlaşması: Bu anlaşmanın yedinci maddesi gerekçe gösterilerek İtilaf devletlerinin kendi güvenlikleri için tehlike oluşturduğu gerekçesi ile yurdumuzun birçok yöresini işgal etmesi Atatürk’te milli birlik ve beraberliği sağlayarak Kuvayi milliye esasları çerçevesinden vatanı düşman işgaline karşı savunma ve bağımsız bir Türk devleti kurma düşüncelerinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

Tevfik Fikret: Şairin ilerici ve çağdaş düşünceleriyle, şiirlerinde işlediği fikirler, Atatürk’te eğitim anlayışında çağdaşlaşma, düşünce özgürlüğü anlayışı ile insana ve insanlığa değer verme anlayışının oluşmasında önemli rol oynamıştır.

Ziya Gökalp: Yazar ve şair olarak Türk milliyetçiliği gelişmesi ve ulusal kimlik oluşturulması konularında ortaya koyduğu eserler ile Atatürk’te milliyetçilik duygusunun gelişmesi ve bağımsız, milli bir Türk devleti kurulması gerektiği düşüncelerinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.