Atatürk’ün gerçekleştirdiği inkılapların toplumda yerleşmesinde basın, yayın organlarının etkileri neler olmuştur?

7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB dersi için verilen Kamuoyu ve Basın sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Atatürk’ün gerçekleştirdiği inkılapların toplumda yerleşmesinde basın, yayın organlarının etkileri neler olmuştur?

Köklü Anadolu toplumunun sosyal sistemini ve kültürel kimliğini değiştirmek kısa süre içinde gerçekleştirilemeyeceği için inkılapların olumlu ve olumsuz etkiler konusunda, henüz inkılâp yapılmadan basında bu konularda görüşler ortaya konulmuş ve toplumdaki bilgi eksikliği bu yayınlarla giderilmeye çalışılmıştır. Basın organları inkılaplar hakkında bilgi sağlamada, kamuoyu oluşturmada ve kamuoyunu etkilemede önemli bir rol oynamış, inkılapların toplumda yerleşmesini hızlandırmıştır. Basında yer alan haberlerle inkılapların ön hazırlığı yapılmış, inkılaplar tanıtılmış, çağdaş olmanın gereklerine vurgu yapılarak inkılâbıyla mümkün olabileceği fikrinin Türk milletinde yerleşmesi sağlanmıştır. Basın organları yaptığı yayınlarla halktaki bilgi ve kültür eksikliğini gidermiş, inkılapların toplumda yerleşmesini sağlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.