Atatürk’ün halkçılık ilkesini açıklayıcı nitelikte bir metin yazınız.

8.sınıf İnkılap Tarihi dersi için verilen 5.Ünite Atatürkçülük Hazırlık Çalışmaları sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Atatürk’ün halkçılık ilkesiyle ilgili bir araştırma yaparak bu ilkeyi açıklayıcı nitelikte kısa bir metin yazınız.

Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin temel ilkelerinden olan halkçılık ilkesinin amacı halkı refah ve mutluluk içinde yaşatmaktır. Halkçılık ilkesi milletin egemenliğine dayanır, iktidarın kaynağı doğrudan halktır. Eşitliği esas alan halkçılık ilkesi ile tüm vatandaşların kanun önünde eşit olduğu, milletin yararının her şeyin üzerinde tutulduğu,  vatandaşların devlet hizmetlerinden ve demokratik haklardan eşit biçimde yararlanabildiği bir düzen kurulmuş olur. Halkın temel hak ve özgürlükleri yasalar ile güvence altına alınarak halkın gerçekten özgür ve eşit olması sağlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.