Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözünü yorumlayınız.

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Atatürk’ün Aydınlığı sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözünü yorumlayınız. “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözünün anlamı nedir?

Atatürk bu sözü ile bilimin insan hayatı için ne kadar önemi olduğunu ve onun yol gösterici olma özelliğini anlatmıştır. İnsanların mutlu bir hayat sürmesi ancak bilimle cehaleti yenerek olacaktır. Bilimin ve aldıkları eğitimin ışığında çeşitli meslekler edinerek hayatlarına yön verecekler ve toplumun kalkınması için bilimsel çalışmalar yapacaklar, aynı zamanda kendilerini geliştireceklerdir. İnsanların araştırma, deney ve gözlemler sonucu elde ettiği bilimsel bilgiler toplumların kalkınmasını ve teknolojinin gelişmesini sağlayacaktır. İnsanlar karşılaştıkları sorunları bilim ile aşacaklardır. Ancak bilimin gelişmesi bu yolda yapılacak çalışmalara bağlıdır.

İnsanoğlu ilmi derinliklerine akıl, düşünce ve çalışma yoluyla ulaşabilir. Atatürk, sözündeki “ilim” kelimesi ile insanların akıllarını kullanmaları istemektedir. Çünkü ilmi ve bilimsel gerçeklere ancak akıl ile ulaşılabilir. Akıl yeteneğini gerektiği gibi kullanabilen insanlar bilgisizlikten ve cehaletten kurtulur. Sözünde kullandığı ”mürşit” kelimesi ile akıl ile ulaşılan ilmi ve bilimsel gerçeklerin, insan hayatının yol göstericisi ve kılavuzu olduğunu ifade etmiştir. İnsanlardan akıllarını kullanmalarını istemiş, akıllarını başkalarına ipotek etmemeleri gerektiğini anlatmıştır. İnsan, akıl yeteneklerini sonuna kadar kullanma özgürlüğü ile bilimsel araştırma ve gözlemle gerçeği araştırır, gerçek dışı şeylerin bilimde yeri yoktur. Bilim sayesinde insanlar çevrelerini ve doğayı daha yakından tanır, bunlardan sonuçlar çıkarır, daha iyi bir hayat için çeşitli yollar bulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.