Atatürk’ün kimlik belgesi formunu doldurunuz.

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Atatürk’ün Kimlik Bilgileri sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Atatürk’ün hayatıyla ilgili bilgilerden ve aşağıdaki nüfus cüzdanı kopyasından yararlanarak Atatürk’ün kimlik belgesi formunu doldurunuz. Forma bir Atatürk resmi yapıştırmayı unutmayınız. Atatürk’ün kardeşlerinin adları nelerdir?

Atatürk’ün Kimlik Belgesi Formu

Adı: Mustafa Kemal

Soyadı: Atatürk

Doğum yeri: Selanik

Doğum yılı: 1881

Aile Bilgileri

Anne adı: Zübeyde

Baba adı: Ali Rıza

Kardeş adı: Fatma (1871/1872-1875), Ahmet (1874-1883), Ömer (1875-1883), Mustafa (Kemal ATATÜRK) (1881-1938), Makbule (Boysan Atadan) (1885-1956) ve Naciye (1889-1901) Parantez içindeki tarihler doğum ve ölüm tarihleridir.

Anne mesleği: Ev hanımı

Baba mesleği: Milis subaylığı, Evkaf kâtipliği, Gümrük memurluğu ve Kereste ticareti

Bitirdiği Okullar  Şemsi Efendi Mektebi, Selânik Mülkiye Rüştiyesi (ortaokul), Manastır Askeri İdâdi’si (lise), İstanbul Harp Okulu, Harp Akademisi

Katıldığı Savaşlar: Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı,  Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.