Atatürk’ün milliyetçilikle ilgili sözleri

8.sınıf İnkılap Tarihi dersi için verilen 5.Ünite Atatürkçülük Hazırlık Çalışmaları sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Atatürk’ün milliyetçilik anlayışını yansıtan sözlerinden ve anılarından örnekler bularak bu örnekleri sınıfınızdaki arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

“Millet sevgisi kadar büyük bir sevgi yoktur.”

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir”

“Bilmeli ki millî benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır.”

“Ne Mutlu Türk’üm diyene!”

“Milletler gam ve keder bilmemelidir.”

“Dünya yüzünde ondan daha büyük, ondan daha eski bir yurt, ondan daha temiz bir millet yoktur. Ve bütün insanlar tarihinde görülmemiştir.”

“Her fert ve her millet kendi kişisel ve millî konularında özgür olmak hakkına sahiptir.”
“Milletler, işgal ettikleri arazinin gerçek sahibi olmakla beraber, beşeriyetin vekilleri olarak da o arazide bulunurlar. O arazinin servet kaynaklarından kendileri istifade ederler ve dolayısıyla bütün beşeriyeti de yararlandırmakla yükümlüdürler. Bu yasaya göre bundan âciz olan milletler bağımsız olarak yaşamak hakkına lâyık değildir.”

“Türk milliyetçiliği, terakki ve inkişaf yolunda ve beynelmilel temas ve münasebetlerde bütün çağdaş milletlere paralel ve onlarla aynı uyum içinde yürümekle beraber, Türk toplumunun sosyal ve özel karakterlerini ve başlı başına bağımsızlığa dayanan kimlik haklarını saklı tutmaktır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.