Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği değeri anlatan bir yazı yazınız.

4.sınıf Türkçe dersi için verilen Sanatsal Devrimler dinleme metni etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde;

  • Metinden yeni öğrendiğiniz kelimeleri kullanarak Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği değeri anlatan bir yazı yazınız.

Kurtuluş savaşı kazanıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyetinin temelleri atılmış, ülkenin sosyal ve ekonomik alanda kalkınması için birçok atılımlar yapılmıştır. Birçok fabrika kurulmuş, yeni iş sahaları açılmıştır. Ekonomik alanda yaşanan gelişmelere paralel olarak sosyal alanda da birçok gelişme yaşanmıştır.

Ülkenin kalkınması için özgür düşüncenin gelişmesi gerektiği çok iyi bilen Atatürk, bu anlamda yapılan tüm çalışmaları desteklemiştir. İnsanın düşünce ve yaratıcılığının en önemli göstergesi olan resim, heykel, opera gibi birçok güzel sanatlar dalının gelişmesi için Atatürk önderlik etmiştir. Başarılı öğrenciler bu alanlarda ileride olan yabancı ülkelere eğitime gönderilmiş, ülkemizde açılan sanat okulları ve konservatuvarlarla güzel sanatların gelişmesi sağlanmıştır. Sanatın ve sanatçının en büyük destekçisi olan Atatürk, tüm bu çalışmaları yakından takip etmiştir. Sanatçıları sofrasından misafir etmiş, sanat etkinliklerine bizzat katıl ve sanatçıları verdiği çeşitli ödüller ile onları onurlandırarak sanatın gelişmesine katkı sağlamıştır. Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözü sanata ve sanatçıya verdiği değerin en önemli göstergesidir.

Ülkede özgür düşüncenin ve sanatın gelişmesinin etkileri kendini sosyal ve ekonomik alana çok hızlı bir şekilde göstermiştir. Böylece çağdaş medeniyetler seviyesinin yakalanmasında bir adım daha atılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.