Atatürk’ün sözlerinden yararlanarak hukuk sistemimizdeki değişikliklerin nedenlerini söyleyiniz.

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Çağdaşlaşan Türkiye sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Atatürk’ün sözlerinden yararlanarak hukuk sistemimizdeki değişikliklerin nedenlerini söyleyiniz.

Atatürk,  Osmanlı Döneminde uygulanan şeri ve örfi hukuk kuralları yerine; milletin gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak, topluma kadın erkek eşitliğini getirecek, uygulaması kolay ve adaletin hızlı bir şekilde dağıtılarak kimsenin mağdur edilmediği yeni bir hukuk sistemine olan ihtiyacı görmüş ve bu alanda meclisten çıkarılan yasalarla çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Devlet sisteminin uygar ve düzenli olması, yapılan inkılapların hukuk kuralları ile de koruma altına alınması için hukuk sistemimizde değişiklikler yapılmış, ülkenin çağdaş uygarlıklar seviyesinin de üstüne çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaçla 1921 Anayasası, Medeni Kanunu, Borçlar kanunu, Ticaret ve Ceza kanunu kabul edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.