Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu.

6. sınıfa giden öğrencilere lazım olabilecek bir bilgi. Türkçe kitabındaki 52. sayfadaki bulmacalarda var bu soru. 5. soru idi sanırım. Soru ve cevabı paylaşıyorum.

 

Soru: Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu.

Cevap:  HALK.

6. Sınıf Türkçe Sayfa 52 Bulmaca Cevapları MEB Yayınevi

6. Sınıfa giden öğrenciler bilirler türkçe ders çalışma kitabında sayfa 52 de bir bulmaca var. Tam 13 soruluk. Soru ve cevapları aşağıdaki gibidir.

1- Müzik, Tiyatro Ve Bale Öğretiminin Yapıldığı Okul.    Cevap: Konservatuar.

2- Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi.  Cevap: Festival.

3- Halk bilimi.    Cevap: Folklör.

4- Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.  Cevap: Birey

5- Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu.  Cevap:  Halk

6- Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü.  Cevap:  Kültür.

7- Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus.    Cevap:  Millet

8- Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir. (mecaz)  Cevap: Görüş

9- İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun.  Cevap: Gösteri.

10 – Sanatçı.  Cevap:  Sanatkar.

11 – Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane.   Cevap:  Gelenek.

12 – Kültürlü, okumuş, görgülü, ileri düşünceli (kimse), münevver, entellektüel.  Cevap:  Aydın

13- Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.  Cevap:  Aydın

Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi.

Özel önemi olan sanat gösterisi sorulmuş bulmacanın 2. sorusunda. Soru bu şekilde;

Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi.

 

Cevap: Festival.

Müzik, tiyatro ve bale öğretiminin yapıldığı okul.

6. sınıf türkçe ders çalışma kitabı sayfa 52 deki bulmacadaki birinci soru bu. Müzik, tiyatro ve bale öğretiminin yapıldığı okulun ismi nedir? Bu okullara ne isim verilir?

Soru: Müzik, tiyatro ve bale öğretiminin yapıldığı okul.

Cevap: Konservatuar.

Denizde Yönümüzü Nasıl Buluruz?

Denizde kaybolduk diyelim. “Denizde yönümüzü nasıl buluruz“. Pusula yok, Gemi yi dalgaların akışına mı bırakacağız öyle? Gitmek istediğimiz yönü nasıl buluruz?

Şöyle ki;

Bir saat kadranı üzerindeki sayılarla da yön bulunabilir. Saati avucunuza alın, saatin akrep kolu güneşin yönünde olsun. Sonra saatin tam orta yerinden 12 sayısının bulunduğu yere doru zihninizden bir çizgi çizin. Böylece akrep kolu ile sizin düşündüğünüz çizgi arasında bir açı olur. Bu açıyı zihninizden eşit olarak ikiye bölecek bir çizgi daha düşünün ve bunu uzatın, önünüze doğru uzanan taraf güneyi, aksi taraf kuzeyi gösterir.