Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur’an’ı niçin açıklamıştır?

7.sınıf Gün Yayıncılık Din Kültürü Dersi 4.Ünite Allah’ın Kulu ve Elçisi Hz. Muhammed Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur’an’ı niçin açıklamıştır? Örnek vererek anlatınız.

Kuran-ı Kerim de Allah’u Teala emir ve yasaklarını belirtmiştir. Ancak nasıl yapılacağı belirtilmemiştir. Nasıl yapıldığını bizler ancak Peygamber Efendimizin hayatına bakarak öğreniyoruz. İnsanlar arası ilişkiler, ahlaki davranışlar, toplumsal değerler, doğrudan değil kıssalar ile anlatılmıştır. Tevhid, uluhiyet, nübüvvet anlatımlarının açıklanması gerekmektedir.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik yönü ve son peygamber oluşu hakkında bilgi veriniz.

7.sınıf Gün Yayıncılık Din Kültürü Dersi 4.Ünite Allah’ın Kulu ve Elçisi Hz. Muhammed Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik yönü ve son peygamber oluşu hakkında bilgi veriniz.

Kırk yaşında iken ilk vahiy gelmiş olan peygamberimiz 23 yıl boyunca insanları İslam’a davet etmiştir. Yüce Allah Kuran-ı Kerimde bütün emir ve yasakları bildirmiştir. Peygamberimizde Kuranı açıklayarak, öğreterek en iyi şekilde yaşayarak örnek teşkil etmiştir. Hz Muhammed kıyamete kadar geçerli olacak son ilahi din olan İslam’ın peygamberidir. Ondan sonra peygamber gelmeyeceği Kuran ayetleri ile sabittir.

Hz. Muhammed’i (s.a.v.) diğer insanlardan ayıran en önemli yönü nedir?

7.sınıf Gün Yayıncılık Din Kültürü Dersi 4.Ünite Allah’ın Kulu ve Elçisi Hz. Muhammed Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Hz. Muhammed’i (s.a.v.) diğer insanlardan ayıran en önemli yönü nedir? Açıklayınız.

Hz. Muhammed’i diğer insanlardan ayıran en önemli yönü kendisine vahiy gelmiş, son ve örnek peygamber olmasıdır.

 

Hz. Muhammed’in insani özellikleri nelerdir?

7.sınıf Gün Yayıncılık Din Kültürü Dersi 4.Ünite Allah’ın Kulu ve Elçisi Hz. Muhammed Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani özellikleri nelerdir? Söyleyiniz.

Peygamberimiz bizler için tam bir örnekti. O sabırlı, hoşgörülü, alçakgönüllü, güler yüzlü, kanaatkar, temiz, dürüst, yardımsever, nazik, duyarlı, tatlı dilli, iyi eş, iyi baba ve iyi bir insandı.

Hz. Muhammed namaz, oruç, zekât, hac vb. ibadetlerin nasıl yapılacağını açıklayıp öğretmese Müslümanlar dinî ilkelerin uygulanması konusunda ne gibi güçlüklerle karşılaşırdı?

7.sınıf Gün Yayıncılık Din Kültürü Dersi 4.Ünite Allah’ın Kulu ve Elçisi Hz. Muhammed Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Hz. Muhammed (s.a.v.) namaz, oruç, zekât, hac vb. ibadetlerin nasıl yapılacağını açıklayıp öğretmese Müslümanlar dinî ilkelerin uygulanması konusunda ne gibi güçlüklerle karşılaşırdı?

Kuran-ı Kerimde İslam’ın şartı olarak namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek, hacca gitmek emredilmiş, mükafat ve cezadan bahsedilmiştir. Ancak bu ibadetlerin nasıl yapılacağı belirtilmemiştir. İbadetlerin nasıl yapıldığını peygamberimizden öğrendik. Peygamber Efendimiz ibadetlerin nasıl yapılacağını öğretmemiş olsaydı ibadetlerin yapılışında farklılıklar olurdu. Bu da kişiler arası ayrılıklara, uzlaşmazlıklara sebep olurdu. Herkes farklı ibadet eder, Allah’ın istediği şekilde yapılamazdı. İbadetler zaman içerisinde değişikliğe uğrayabilirdi.

Allah / son / evrensel / peygamber / vahiy / örnek

7.sınıf Gün Yayıncılık Din Kültürü Dersi 4.Ünite Allah’ın Kulu ve Elçisi Hz. Muhammed Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Allah / son / evrensel / peygamber / vahiy / örnek

Yukarıdaki kelimeleri de kullanarak kısa bir paragraf yazınız.

Peygamberimiz Hz. Aişe validemizin belirttiğine göre altı ay sadık rüyalarla peygamberliğe hazırlanmış, Hira mağarasına çekilmiştir. Burada ilk vahiy ‘oku’ gelmiştir. Vahyin tamamlanması 22 yıl sürmüştür. Sadece dini anlatmamış kendisi de yaşayarak en güzel örnek olmuştur. Hz. Muhammed son peygamber olup ondan sonra peygamber gelmeyeceğini Yüce Allah Kuran-ı Kerim’de belirtmiştir. Hz. Muhammed belli bir kavme değil tüm insanlığa gönderilmiş olup evrenseldir.

Vatanımıza ve milletimize karşı ne gibi sorumluluklarımız vardır?

7.sınıf Gün Yayıncılık Din Kültürü Dersi 3.Ünite Ahlaki Davranışlar Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Vatanımıza ve milletimize karşı ne gibi sorumluluklarımız vardır?

Hepimizin vatanımıza ve milletimize karşı sorumlulukları vardır. Bireyler üzerlerine düşen görevi yaptıklarında toplumsal barış, huzur ve güven sağlanır.

Milli birlik ve beraberliğimizi korumalıyız.

Vergimizi vermeliyiz.

Askerlik çağına gelenler askerliğe gitmeli.

Din, dil, kültür ve tarihi değerlerimizi yaşatmalıyız.

Çalışmalı ve üretmeliyiz.

Adalete niçin önem verilmelidir?

7.sınıf Gün Yayıncılık Din Kültürü Dersi 3.Ünite Ahlaki Davranışlar Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Adalete niçin önem verilmelidir?

Adalet hak sahibine hakkını verme, hak ve hukuka uygun davranmaktır. Bir toplumda güven ortamının olması ancak kişilerin birbirlerinin haklarına saygı duymaları ile olur. Adalet toplumsal yaşam için önem arz eder. Kişiler ancak adaletin olduğu toplumda huzur içerisinde olabilir. Kuran-ı Kerim’de düşmanlarımıza dahi adaletli olmamız emredilir. Adaletsiz davranışlar güven duygusuna zarar vererek kişilerin birbirlerinden uzaklaşmasına sebep olur. Toplumsal işleyişte adalet en önemli unsurdur. Toplumda düzen ancak adil davranıldığında korunabilir.

İslam dini niçin güzel ahlaklı olmamızı ister?

7.sınıf Gün Yayıncılık Din Kültürü Dersi 3.Ünite Ahlaki Davranışlar Ünitesi ödev sorularından birisi

  • İslam dini niçin güzel ahlaklı olmamızı ister?

Ahlak bir toplumu iyi ve erdemli yapacak tüm insanların taşıması gereken huylardır. Bir yönüyle doğru ve yanlışın ayırt edilmesidir. Ahlaklı bir toplumda sevgi, saygı ve güven ortamı vardır. Kişiler birbirlerinin düşüncelerine, fikirlerine, inançlarına saygı duyar. Ahlaklı kişiler güzel bir toplumu meydana getirir. Toplumda sevgiye, saygıya, barışa, kişisel haklara önem verilir. Toplumda saygı ve güven varsa kişiler ancak o şekilde huzurlu olur. Bu nedenle yüce dinimiz güzel ahlaka önem verir. Dinimizde sevgi, saygı, kardeşlik, dostluk önemlidir. Güzel ahlaki davranışları teşvik ederken toplumsal ilişkilere zarar veren her türlü kötü davranıştan men eder. Her Müslümandan güzel ahlaklı olması istenir. Peygamberimiz ‘Müminlerin imanca en kamil olanı, ahlakı en güzel olanıdır.’ Diyerek güzel ahlak ile imanın bütünlüğünü vurgulamıştır. Kur’an-ı Kerim’de ahde vefa, affetme, alçak gönüllülük, ana-babaya itaat, adalet, sevgi, barış, kardeşlik, güvenirlilik, doğruluk, birlik, beraberlik, iyilik, ihsan, iffet, merhamet, müsamaha, cömertlik, tatlı dilli olma, güler yüzlülük, temiz kalplilik gibi güzel ahlâki davranışlara teşvik eden ve zulüm, haset, gıybet, riya, asık suratlılık, kıskançlık,  cimrilik, bencillik, kibir, kin, kötü zan, israf, bozgunculuk… gibi kötü hasletlerden uzaklaştıran birçok âyetin olması, İslam dininde  ahlaka ne kadar önem verildiğinin bir göstergesidir.

“Sabırla koruk helva olur.” “Sabır acı meyvesi tatlıdır.”

7.sınıf Gün Yayıncılık Din Kültürü Dersi 3.Ünite Ahlaki Davranışlar Ünitesi ödev sorularından birisi

“Sabırla koruk helva olur.”

“Sabır acı meyvesi tatlıdır.”

  • Yukarıdaki atasözlerini yorumlayınız.

Karşılaştığı güçlüklerle mücadele eden, onlara karşı sabır gösteren kişi başarıya ulaşır. Kişiler hayatta bir takım imtihanlarla karşı karşıya kalır. Bu imtihanlarda acı çekeriz, zorlanırız elbet. Ancak zorluklar karşısında sabır gösterirsek muhakkak mükafatını da alırız. ‘Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele.’(bakara suresi) ayeti gibi bir çok ayet ile de zorluklar karşısında sabredenlerin kazançlı çıkacağı anlatılır. Sabır peygamber hasletlerindendir. Zor olsa da sabredenler er ya da geç karşılığını alırlar.