Kent nüfusunun sürekli artmasının sonuçları nelerdir?

7.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 3.Ünite Nüfus ve Yerleşme ödev sorularından birisi. Soru şu şeklide:

Kent nüfusunun sürekli artmasının sonuçları nelerdir?

Ekonomik faaliyetler: tarım sektöründe çalışanların oranı azalır. Hizmet ve sanayi sektöründe çalışanların oranı artar.

Sosyal yaşam: sağlık ve belediyecilik hizmetlerinde yetersizlikler olabilir. İşsizlik sorunu meydana gelir.

Çevre sorunları: altyapı yetersizliği ve çevre kirliliği meydana gelir.

Kültürel etkileşim: kültürler arası etkileşim meydana gelirken gelenek ve görenekler unutulabilir.

 

İstanbul’un fethinin Dünya tarihi açısından sonuçları nelerdir?

7.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 2.Ünite Türk Tarihinde Yolculuk ödev sorularından birisi. Soru şu şeklide:

İstanbul’un fethinin Dünya tarihi açısından sonuçları nelerdir?

Orta çağ sona erdi Yeni Çağ başladı.

Bizans imparatorluğu yıkıldı.

Coğrafi keşifler başladı.

Osmanlı Devletinin İslam dünyasındaki itibarı arttı.

Avrupa’da derebeylik rejimi gücünü kaybetti.

Rönesans dönemi başladı.

İstanbul’un fethinin Türk tarihi açısından sonuçları nelerdir?

7.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 2.Ünite Türk Tarihinde Yolculuk ödev sorularından birisi. Soru şu şeklide:

İstanbul’un fethinin Türk tarihi açısından sonuçları nelerdir?

Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan ticaret yolları ve ipek yolunun Avrupa’ya açılan limanı ele geçirildi.

  1. Mehmet ‘Fatih’ unvanını aldı.

Osmanlı Devleti toprak bütünlüğünü sağladı.

Osmanlı Devleti Dünya siyasetinde güçlü hale geldi.

 

Osmanlı Devletinde iskan politikasında kurallar nelerdir?

7.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 2.Ünite Türk Tarihinde Yolculuk ödev sorularından birisi. Soru şu şeklide:

Osmanlı Devletinde iskan politikasında kurallar nelerdir?

İskan politikasının amacı Rumeli’den alınan toprakları Türkleştirmektir.

İskana tabi tutulanlara toprak verilirdi.

İskana tabi olanlar yakın yerleşim yerlerinden getirilirdi.

İskana tabi olanlar en az beş yıl başka yere gidemezdi.

İskana tabi olanlardan vergi alınmazdı.

Karışımları ayırmanın ülke ekonomisine ve kaynakların etkili kullanımına katkıları nelerdir?

4.sınıf Anka Kuşu Yayınları Fen Bilimleri Dersi 4.Ünite Maddeyi Tanıyalım sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

Karışımları ayırmanın ülke ekonomisine ve kaynakların etkili kullanımına katkıları nelerdir?

Yeni madde üretimi için gerekli hammaddenin elde edilmesi için harcanan paradan, enerjiden ve zamandan tasarruf edilmiş olur. Aynı zamanda çevrenin korunması içinde önemli bir adımdır.

Geri dönüşüm fabrikalarında demir, bakır, plastik, alüminyum gibi maddeler birbirinden ayrılarak hammadde olarak kullanılırlar. Sınırlı olan bu kaynaklar üretime yeniden kazandırılmış olur. Ülke ekonomisi ve doğal çevre için geri dönüşüm teşvik edilmelidir.

Suda yüzen ve suda batan cisimlere örnek veriniz.

4.sınıf Anka Kuşu Yayınları Fen Bilimleri Dersi 4.Ünite Maddeyi Tanıyalım sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

Suda yüzen ve suda batan cisimlere örnek veriniz.

Maddenin suda batması veya yüzmesi maddenin cinsine bağlı değişir. Büyüklüğü önemli değildir.

Suda yüzen maddeler: tahta parçası-mantar-gemi-plastik ördek- pinpon topu

Suda batan maddeler: metal çivi-cam-silgi-bozuk para-anahtar-taş-çelik kaşık

 

Fosiller nasıl oluşur?

4.sınıf Anka Kuşu Yayınları Fen Bilimleri Dersi 1.Ünite Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

Fosiller nasıl oluşur?

Canlı atıklarının biyolojik, fiziksel ve kimyasal değişimidir fosilleşme. Canlı öldüğünde çoğu zaman çürür ve herhangi bir iz kalmaz. Uygun koşullar oluştuğunda fosil oluşur. Canlı kalıntısının havayla teması kesilir. Kalıntının üstü toprak, kil ve kumlarla örtülerek havayla teması kesilir. Canlı kalıntısı çürümez ve binlerce yıl bozulmadan kalır. Sertleşerek kayaç halini alır ve fosil oluşur.

Atık pillerin çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenler nelerdir?

3.sınıf Ata Yayınları Fen Bilimleri Dersi 7.Ünite Elektrikli Araçlar sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

Atık pillerin çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenler nelerdir?

Atık pillerin yapısında zararlı maddeler vardır. Doğaya atılan pillerden bu zararlı maddeler toprak ve suya karışır. Toprakta ve suda yaşayan canlılara zarar verir. Canlı türlerinin yok olmasına sebep olur. Doğadaki kirlilikle beraber insan sağlığını da tehdit eder. Merkezi sinir sisteminde bozukluk, karaciğer sorunları ve kanser, uyku bozuklukları, migren gibi rahatsızlıklara yol açabilmektedir.

Atık piller toprağa, suya veya çöplere atılmamalıdır. Kullanılan piller muhakkak geri dönüşüm kutularına atılmalıdır. Pillerin zararını azaltabilmek için şarjlı piller tercih edilebilir. İnsan sağlığı ve doğamız için piller konusunda hassas davranmalıyız.

 

Canlı ve cansız varlıkların benzerliklerini ve farklılıklarını maddeler hâlinde yazalım

 

3.sınıf Anka Kuşu Yayınları Fen Bilimleri Dersi 6. Ünite Canlılar Dünyasına Yolculuk sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

Canlı ve cansız varlıkların benzerliklerini ve farklılıklarını  maddeler hâlinde yazalım

Benzerlikleri:

Canlı varlıklar ve cansız varlıklar birer maddedir.

Canlı ve cansız varlıkların belirli kütleleri vardır.

Canlı ve cansız varlıklar boşlukta yer kaplarlar.

Farklılıkları:

Canlı varlıklar:

Büyür-beslenir-çoğalır-hareket eder-boşaltım yapar-solunum yapar-tepki verir

Cansız varlıklar büyümez, beslenemez, çoğalamaz, hareket edemez, solunum yapamaz, tepki veremezler.

Karadeniz Ekonomik İş Birliği üyesi ülkeleri yazınız.

7.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 7.Ünite Ülkeler Arası Köprüler ödev sorularından birisi. Soru şu şeklide:

Karadeniz Ekonomik İş Birliği üyesi ülkeleri yazınız.

ARNAVUTLUK-BULGARİSTAN-ERMENİSTAN-AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-RUSYA-ROMANYA-TÜRKİYE-UKRAYNA-MOLDOVA-YUNANİSTAN