Nüfus dağılışına etki eden faktörleri yazınız.

5.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 3.Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Nüfus dağılışına etki eden faktörleri yazınız.

-yer şekilleri

-iklim

-verimli arazi

-sanayileşme

-turizm

-tarım

-ulaşım

-yer altı kaynakları

Nüfusu az olan illerin genel özellikleri nelerdir?

5.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 3.Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Nüfusu az olan illerin genel özellikleri nelerdir?

Arazisi yüksek, verimsiz topraklar

İklim şartları çetin

Ulaşım zor

İş imkanı yok

Sanayii, ticaret, turizm gelişmemiş olması

Nüfusu en yoğun olan illerimiz hangileridir?

5.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 3.Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Nüfusu en yoğun olan illerimiz hangileridir?

Nüfusu en yoğun olan illerimiz İSTANBUL-ANKARA-İZMİR-BURSA-ANTALYA

Karadeniz Bölgesi’nin kırsal kesimlerinde ev yapımında genellikle ahşap malzemelerinin tercih edilme nedeni sizce ne olabilir?

5.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 3.Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Karadeniz Bölgesi’nin kırsal kesimlerinde ev yapımında genellikle ahşap malzemelerinin tercih edilme nedeni sizce ne olabilir?

Karadeniz de ev yapımında ahşap tercih edilme sebebi ahşap malzemenin bol olmasıdır. Çam, kayın, ladin ev yapımı için uygun malzemelerdir. Kırsal ormanlık alanlarda ahşap malzeme tercih edilir.

İç Anadolu da bulunan dağ ve ovaların isimlerini yazınız.

5.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 3.Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler Ünitesi ödev sorularından birisi

  • İç Anadolu da bulunan dağ ve ovaların isimlerini yazınız.

Elmadağ-hınzır dağ-akdağ-hasan dağ-tecer-erciyes-karacadağ-karadağ-melendiz

Ovalar: Aksaray-Ankara-Develi-Kayseri-Sakarya-Eskişehir

İç Anadolu da bulunan akarsu isimlerini yazınız.

Porsuk çayı-delice-kızılırmak-sakarya nehri

İç Anadolu da bulunan göl ve plato isimlerini yazınız.

Akşehir-eber-seyfe-yay gölleri

Obruk-cihanbeyli-bozok-yazılıkaya-haymana-uzunyayla platoları

Büyük kentlerde nüfusun artmasının nedenleri neler olabilir?

6.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 3.Ünite Yeryüzünde Yaşam Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Büyük kentlerde nüfusun artmasının nedenleri neler olabilir?

Nüfusun dağılışını etkileyen bir takım faktörler vardır. Beşeri faktörler nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerdendir. Sanayi, ticaret , turizm ve tarımın gelişmiş olması ekonomik hayatı geliştirir, iş bulma imkanını arttırır. Dolayısıyla büyük kentlerde iş bulma imkanının fazlalığı nüfus artışına neden olur. Ayrıca yükselti ve engebenin azlığı, ılıman iklim gibi faktörlerde büyük kentlere göçe neden olur.

Sadece kuzey yarım kürede yer alan kıtaları yazınız.

6.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 3.Ünite Yeryüzünde Yaşam Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Sadece kuzey yarım kürede yer alan kıtaları yazınız.

KUZEY AMERİKA KITASI

AVRUPA KITASI

ASYA KITASI

Sadece güney yarım kürede yer alan kıtaları yazınız.

GÜNEY AMERİKA KITASI

ANTARTİKA KITASI

AVUSTURALYA KITASI

OKYANUSYA KITASI

Her iki yarım kürede yer alan kıtaları yazınız.

AFRİKA KITASI

Türkiye’nin mutlak konumunu yazınız.

6.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 3.Ünite Yeryüzünde Yaşam Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Türkiye’nin mutlak konumunu yazınız.

Mutlak konum ekvator ve başlangıç meridyenine göre belirlenir.

Türkiye 36- 42 kuzey paralelleri

26- 45 doğu meridyenleri arasında yer alır.

Günümüz dünyasında demokrasinin çoğunluk tarafından benimsenmesinin nedenleri nelerdir?

6.sınıf Anka Yayınevi Türkçe Dersi 3.Ünite Hak ve Özgürlükler Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Günümüz dünyasında demokrasinin çoğunluk tarafından benimsenmesinin nedenleri nelerdir?

Demokratik toplumlarda halkın önemi nedir?

Demokratik toplumlarda din, dil, ırk, cinsiyet, zenginlik farkı gözetmeksizin kişiler eşit haklara sahiptir. Halk kendisini yönetecek olan iradeyi seçme hakkına sahiptir. 18 yaşının tamamlamış her bireyin seçme ve seçilme hakkı vardır. Halkın ayrıca mülkiyet hakkı, toplanma hakkı, düşünce özgürlüğü hakkı gibi yaşam haklarımız güvence altına alınmıştır.

Günümüz dünyasında demokrasinin çoğunluk tarafından benimsenmesinin nedenleri nelerdir?

6.sınıf Anka Yayınevi Türkçe Dersi 3.Ünite Hak ve Özgürlükler Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Günümüz dünyasında demokrasinin çoğunluk tarafından benimsenmesinin nedenleri nelerdir?

Demokraside tüm vatandaşlar eşit sayılarak kendisini yönetecek olan iradeyi seçebilme hakkına sahiptir. Halk özgürce temsilcisini seçer. Demokrasi olmayan toplumda baskı ve zorlama hakim olur. Eşitlik söz konusu değildir. Özgürlük ve hakimiyet bir zümreye verilir. Demokrasi ile yönetilen toplumlarda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu durumda toplumda güven, düzen ve huzur vardır.