Yazarın iyiliği ele alış şeklini beğendiniz mi? İyiliğin Değerini Bilen Kim metni.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER İyiliğin Değerini Bilen Kim?  etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

a)Yazarın iyiliği ele alış şeklini beğendiniz mi? Neden?

– Yazarın, yapılan iyiliklerin karşılıksız kaldığına dair örnekler verdikten sonra tilkinin kurnazlığı ile yapılan iyiliklerin karşılık kalmaması gerektiğini ve gerekirse iyiliğin değerini bilmeyenlerin cezalandırılması gerektiğini söylemesini beğenmedim.

Çünkü iyilik yaparken bunu karşımızdaki kişiden bir teşekkür, bir fayda bekleyerek değil, sadece iyilik olarak yapmalıyız. Karşı tarafın değer bilmemesi bizi birazcık üzebilir ama bu karşımızdaki kişiyi cezalandırmamızı gerektirmez. Bekli o kişi ile ilişkilerimiz gözden geçirir ve daha mesafeli olmaya çalışabiliriz.

b)Metindeki olaylardan, varlık kadrosundan yola çıkarak metnin içeriğini yorumlayınız.

– Metinde, yapılan iyiliklerin hep karşılıksız kaldığı köylü ve konuşturulan hayvanlar diliyle anlatılmış. İyiliğin değerini bilmeyenlerin bunun karşılığını bir şeklide göreceği ifade edilmiş.

c)Okuduğunuz metinde kurdun davranışını adil buluyor musunuz? Açıklayınız.

– Kurdun, yaptığı iyiliğe rağmen köylüyü yemeye kalmasını hiç adil bulmuyorum.

ç) Tilkinin bulduğu çözümü yaratıcı buluyor musunuz? Neden?

Tilkinin ortadaki sorunu anlayıp konuyu bambaşka bir alana taşıyarak kurdu yeniden çuvalın içine sokmayı başarması çok zekice bir davranıştır.

Metinde ele alınan sorun nedir? İyiliğin Değerini Bilen Kim? metni

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER İyiliğin Değerini Bilen Kim?  etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Metinde ele alınan sorun nedir? Siz de bu soruna farklı çözümler üretiniz.

Metindeki sorun, Köylünün kurda iyilik yapıp onun hayatını kurtarmasına rağmen kurdun yapılan iyiliğin değerini bilmeyip köylüyü yemeye kalkmasıdır.

 1. Kurda karşılık beklemeden iyilik yapmanın önemi anlatılabilir.
 2. Kurda yapılan iyiliklere karşılık minnettarlık duyması gerektiği öğretilebilir.
 3. Kurdun yaptığı hatayı anlaması için bir iyilik yaptığında ona karşı kötü davranılarak hatasını anlaması sağlanabilir.

İyiliğin Değerini Bilen Kim metninin konusu ve ana fikri nedir?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER İyiliğin Değerini Bilen Kim?  etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • “İyiliğin Değerini Bilen Kim?” adlı metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

İyiliğin Değerini Bilen Kim Metninin konusu: İyilik yapmak.

İyiliğin Değerini Bilen Kim Metninin ana fikri: Yapılan iyiliğin değeri bilmelidir, bilinmiyorsa da cezasını çekmelidir.

 • Metnin başlığı ile içeriği arasında uyum var mıdır? Açıklayınız.

Metnin başlığı ile içeriği uyumludur.  Metninde yapılan içeriğinde hayvanların yaptıkları onca hizmete ve iyiliğe rağmen insanların bunun kıymetine bilmediğine değinilmiş ve yapılan iyiliğin değerinin bilinmesi gerektiği anlatılmıştır.

 • Okuduğunuz metne farklı bir başlık öneriniz. Niçin bu başlığı önerdiğinizi açıklayınız.

Başlık önerim: “Kurdun Sonu”

Çünkü metinde yapılan iyiliğin kıymetini bileyen kurdun başına gelenler anlatılmıştır.

İyiliğin Değerini Bilen Kim metni Doğru Yanlış etkiniliği:

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER İyiliğin Değerini Bilen Kim?  etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Okuduğunuz metne göre aşağıda verilen cümleleri doğru ya da yanlış olarak işaretleyiniz.

Kurt, arkadaşlarıyla karşılaşmıştır. (Yanlış)

Köylünün çuvalında mısır vardır. (Doğru)

Kurt, köylüden yardım istemiştir. (Doğru)

Kurt ve köylü yolda bir eşekle karşılaşmıştır. (Yanlış)

Kurt, köylü ile “Bu dünyada iyiliğin değerinin kalmadığını öğrenemedin mi?” diye alay etmiştir. (Doğru)

Köylü, tilkinin kurnazlığını anlayamamıştır. (Yanlış)

Tuzak, gözden kaybolmak, avcı, öneri ne demek?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER İyiliğin Değerini Bilen Kim?  etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin, deyimlerin anlamlarını önce tahmin ediniz. Daha sonra sözlükten bu kelimelerin ve deyimlerin anlamlarını bulunuz, bunları birer cümlede kullanınız.

Tuzak

Tahminim: Bir şeyi yakalamak için gizlice kurulan düzenek.
Tuzak Sözlük anlamı: Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzenek
Cümlem: Avcıların kurduğu tuzağı fark eden kuşlar birden havalandılar.

gözden kaybolmak

Tahminim: Görülemeyecek kadar uzaklaşmak.
Gözden kaybolmak Sözlük anlamı: Ortadan çekilmek veya görünmez olmak, kaybolmak
Cümlem: Araba o kadar hızlıydı ki bir anda gözden kayboldu.

avcı

Tahminim: ormanda yabani hayvanları avlayan kişi.
Avcı Sözlük anlamı: Avı kendine iş edinen kimse
Cümlem: Avcı olabilmek için önce avcı lisansı almak gerekiyormuş.

öneri

Tahminim: bir konu veya sorun hakkındaki görüş veya çözüm yolumuz.
Öneri Sözlük anlamı: Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
Cümlem: Doğayı korumak için birçok güzel öneri geldi.

göz kulak olmak

Tahminim: Birine bakmak.
Göz kulak olmak Sözlük anlamı: Gözetmek, korumak, bakmak
Cümlem: annem markete giderken kardeşime göz kulak olmamı istedi.

 • Metinde kullanılan “gözden kaybolmak” ve “göz kulak olmak” deyimleri metnin anlatımına nasıl bir katkı sağlamıştır? Açıklayınız.

Metinde kullanılan bu deyimler metnin anlaşılmasını kolaylaştırmış ve anlatıma güç katmıştır.

“İyiliğin Değerini Bilen Kim?” adlı metindeki kahramanlardan hangisini canlandırmak isterdiniz?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER İyiliğin Değerini Bilen Kim?  etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • “İyiliğin Değerini Bilen Kim?” adlı metindeki kahramanlardan hangisini canlandırmak isterdiniz? Neden?

Ben metindeki Tilki olmak istedim. Zekâsı ve kurnazlığı ile soruna çok güzel bir çözüm yolu bulduğu için bu karakteri canlandırmak ve köylünün hayatını kurtararak ona iyilik yapmış olmak isterdim.

 • Metni okurken olaydaki duygu ve düşünceleri canlandırmak için nelere dikkat etmeliyiz?

Okuma parçalarındaki duygu ve düşünceleri canlandırmak noktalama işaretlerine dikkat etmeli, duracağımız, nefes alacağımız yerleri noktalama işaretlerine belirlemeliyiz. Sesimizi karakterlere ve olayın duygusuna göre tonlamaya özen göstermeliyiz.

“İyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir.” atasözünü açıklayınız

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER İyiliğin Değerini Bilen Kim?  Hazırlık Çalışmaları sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • “İyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir.” atasözünü açıklayınız.

Bir iyilik yaptığımızda bunun için bir karşılık beklememeliyiz. Yapılan iyiliklerin, güzelliklerin karşılığı Halik olan yani yaratıcımız olan Allah her zaman bilir. Bir iyilik yaparken bunun bir karşılığı olacağını, bundan bir fayda sağlayacağımızı düşünmeden iyilik yapmalıyız. İyilikler ancak karşılık beklenmeden yapılırsa iyilik olur. Aksi halde olaylar menfaat ilişkine döner. İyilik yaptığımızda içimizde oluşan rahatlama ve iç huzur en güzel duygulardan biridir.

Masalların sonunda iyilerin kazanması sizde hangi duyguyu uyandırıyor?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER İyiliğin Değerini Bilen Kim?  Hazırlık Çalışmaları sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Masalların sonunda iyilerin kazanması sizde hangi duyguyu uyandırıyor? Açıklayınız.

Masallarda hep iyilerin kazanması bende sevinç ve mutluluk uyandırıyor. Kötülerin ne yaparlarsa yapsınlar bir gün mutlaka yaptıklarının cezasını çekeceğini düşündürüyor. İyi bir insan olmak ve iyi işler yapmak için kendimde daha fazla güç hissediyorum. Yanlış veya kötü bir şey yapmak üzere olduğumda bunun sonucunda mutlaka bir ceza göreceğimi, haksızlık yaptığım kişinin bunu bir şekilde öğreneceğini düşünüyorum. Böylece yanlış bir şey yapmaktan kendimi alıkoyuyorum.

Konusu iyilik olan Türk ve dünya masallarından örnekler bularak sınıfa getiriniz.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER İyiliğin Değerini Bilen Kim?  Bir Sonraki Derse Hazırlık sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Konusu iyilik olan Türk ve dünya masallarından örnekler bularak sınıfa getiriniz.

Bir Bardak Sütün Hatırı

Howard, yoksul bir ailenin çocuğuydu ve okul giderlerini karşılamak için kapı kapı dolaşarak eşyalar satıyordu. O gün, hiçbir şey satamamıştı ve karnı da çok açtı. Bundan sonra çalacağı ilk kapıdan yiyecek bir şeyler istemeye karar verdi.

Kapıyı açan sevimli genç kadını görünce utandı. Yiyecek bir şeyler yerine “Affedersiniz, bir bardak su rica edebilir miyim?” diyebildi yalnızca. Genç kadın çocuğun aç olabileceğini düşünerek onu içeri aldı ve ona bir bardak süt ile biraz kurabiye getirdi. Çocuk sütü yavaş yavaş içine sindirerek içtikten sonra, “Çok teşekkür ederim, borcum ne kadar?” diye sordu genç kadına.

Genç kadın, “Borcunuz yok” diyerek yüzünde sıcak bir gülümsemeyle devam etti: “Annem, gösterdiğimiz şefkat ve nezaket karşılığı olarak bir bedel ödenmesini asla beklemememiz gerektiğini öğretti bize,” dedi.

Çocuk: “O halde çok teşekkürler, yürekten teşekkür ederim size,” dedi.

Howard Kelly, evin önünden ayrıldığı zaman kendisini yalnızca bedensel olarak değil, ruhsal olarak da güçlü hissediyordu.

Yıllar sonra genç kadın çok ender rastlanan bir hastalığa yakalanmıştı. Yöredeki doktorlar çaresiz kalınca, hastalığı ile ilgili araştırmalar yapılması için onu büyük bir kente gönderdiler.

Dr. Hovvard Kelly, konsültasyon yapması için çağrıldığı hastanın hangi kasabadan geldiğini duyunca heyecanlandı. Artık genç olmasa da yıllar önce kendisine sevgiyle yaklaşan kadını, baygın haliyle bile, ilk gördüğü anda tanımıştı ve onun yaşamını kurtarmak için elinden geleni yaptı.

Uzun süren tedaviden sonra kadın sağlığına kavuştu. Dr. Kelly, denetlenmesi için önüne getirilen faturaya şöyle bir baktı, üstüne bir şeyler yazarak zarfın içine koydu ve hasta kadının odasına gönderdi.

Kadın, elleri titreyerek aldı zarfı eline. Açmaya korkuyordu. Hastane faturasını asla ödeyemeyeceğini ve geri kalan yaşamı boyunca bu faturayı ödemek için çalışacağını biliyordu.

Sonunda zarfı açtı ve faturaya iliştirilmiş bir not dikkatini çekti. Notta şunlar yazılıydı:

“Hastane giderlerinin tamamı bir bardak süt karşılığı ödenmiştir”

İyilik Eden İyilik Bulur!

İyi huylu, temiz ahlâklı iki kardeş, babalarından kalan çiftlikte birlikte çalışırlardı. Her günün sonunda bu iki genç kazandıkları ürünleri ve kârlarını eşit olarak bölüşürlerdi. Gençlerden biri evliydi; diğeri ise henüz evlenmemişti. Günün birinde evli olmayan kardeş kendi kendine: “Mahsulümüzü ve kârımızı eşit olarak bölüşmemiz hiç hakça değil” diye düşündü. “Ben yalnızım ve pek fazla şeye ihtiyacım yok” Bu düşünceler zihninde olgunlaşarak bir karara vardı; her gece dışarı çıkıp dolu bir çuvalı gizlice ağabeyinin evindeki ambara götürmeye başladı.

Bu arada evli olan kardeş de kendi kendine: “Mahsulü eşit şekilde paylaşmamız hiç adil olmuyor. Ben evliyim; bir karım ve çocuklarım var. Yaşlandığım zaman bana bakabilirler. Hâlbuki kardeşim yapayalnız. İhtiyarlayınca ona bakacak kimsesi yok..” diye düşünüp dertlenirdi. Sonunda o da bir karara vardı. Her gece bir çuvalı gizlice kardeşinin ambarına götürmeye başladı.

İki kardeş yıllarca ne olup bittiğini anlayamadılar. Her ikisinin deposundaki mallar verdikleri hâlde eksilmiyordu. Bir gece iki kardeş ellerinde çuvallarla çarpıştılar.. Bir anda ikisi de depodaki tahılın niye eksilmediğini anladılar ve çuvalları bırakarak kucaklaştılar.

işte bu, kardeşlik…

İşte bu fedakarlık…

İşte bu, insanlık…

ASLAN İLE FARE

Pençesi dibinde bir aslanın, dalgınlıkla bir fare çıkıverdi. Bu fırsatı kullanmadı sultanı ormanın, Fareye dokunmayıp bir büyüklük gösterdi. Bu iyiliği boşa gitti sanmayın; Kimin aklına gelir ki bir an, Fareye işi düşer aslanın? Ama o da bir gün dışarı çıktı ormandan; Gitti tutuldu bir ağa. Ne çırpınma, ne kükreme … Kâr etmez tuzağa. Bay fare koştu; dişiyle aslanın ağını, Öyle bir kemirdi ki ağ söküldü nihayet. Sabırla zamanın yaptığını; Ne kuvvet yapabilir, ne şiddet. “İyilik eden iyilik bulur.” “Hizmet et benim için, hizmet edeyim senin için.” “İyilik iki baştan olur.”

KURT İLE KÖPEK

Bir köpek ormanda gezerken kurtla karşılaşmış. Hasta ve çok zayıflamış olan kurt, ayakta zor durabiliyormuş. Köpek kurdun bu haline çok üzülmüş. ”Ne kadar kötü görünüyorsun böyle kurt kardeş?” demiş. ”Herkes bizi düşman bilse de, biz uzaktan akrabayız. Doğrusu sana yardım etmek isterim.” “Hiç sorma.” demiş kurt. ”Ağır bir hastalığa yakalandığım için uzun süre avlanamadım. Şimdi iyileştim ama bir av yakalayacak kadar gücüm kalmadı artık. Ben de böyle aç susuz dolaşıyorum artık.” “Sen hiç üzülme.” demiş köpek.” Ben sana yardım edeceğim. Bu akşam sahibimin düğünü var. Akşam olunca köyün dışındaki çalılıklara gel. Ben sana düğün yemeklerinin artıklarını taşırım.” Birkaç gün boyunca köpek tarafından beslenen kurt, sonunda kendini toparlayıp eski kuvvetine kavuşmuş. Teşekkür edip vedalaştıktan sonra da ormana gitmiş. Aradan yıllar geçmiş. Köpek iyice yaşlanınca sahibi onu dışarı atmış. Ormanda aylak aylak gezen köpek, eski dostu kurtla karşılaşmış. ”Hayrola?” demiş kurt.” Çok perişan görünüyorsun.” Köpek içini çekip; ”Yaşlandım artık!” demiş. ”Sahibimin işine yaramadığım için beni kovdu.” Kurt; ”biz eski dost değil miyiz?” demiş. ”Şimdi yardım etme sırası bende. Hatırlasana, benim hayatımı nasıl kurtarmıştın? Hemen bir plan yapmalıyız. Tamam buldum! Senin sahibinin koyunları vardı değil mi? Şimdi ben gidip onları kaçıracağım, sen de geri götüreceksin. Böylece sahibin seni el üstünde tutacak.” Bu sözleri söyleyen kurt, kaşla göz arasında gidip, koyunları ormana getirmiş. Köydeki herkes silahlanıp ormana koşmuş ancak daha ormana girmeden, yaşlı ve işe yaramaz diye evden kovdukları köpeğin koyunları geri getirdiğini görmüşler. Bu olaydan sonra yaşlı köpeğin itibarı öyle artmış ki, insanlar onun kahramanlığını yüzlerce yıl çocuklarına anlatmışlar.

Konusu azim ve kararlılık olan bir fabl yazınız.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 6. TEMA SAĞLIK VE SPOR Tavşan İle Kaplumbağa (Dinleme/İzleme Metni)  etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Konusu azim ve kararlılık olan bir fabl yazınız. Fablınızda aşağıda verilen atasözleri ve özdeyişlerden uygun olanını kullanınız.

Açık ağız aç kalmaz. / Akan su yosun tutmaz. / Er olan ekmeğini taştan çıkarır. /  Charles Hale: Düşünürken dikkatli, uygularken kararlı olun. / Hz. Ali: Azim ve sebat, insanların en büyük yardımcısıdır.

Güneşin yeryüzünü kaplayan karların üzerindeki yansıması Mavi Kanat’ın göz kapaklarını olağan gücüyle kaldırmaya çalışırken, O her şeye rağmen uyumaya çalışıyordu. Eğer uyanırsa açlığını daha fazla hissedeceğini çok iyi biliyordu. Kar yeryüzünü kapladığından beri yem bulmakta oldukça zorlanıyorlardı. Ağaçlarda kalan son yemiş ve tohumlar biteli çok olmuştu. Hayatta kalmak için taze yem bulmaları gerektiğimi çok iyi biliyorlardı. Bu gerçeği bilen bir başkası daha vardı.

Mavi kanat arkadaşlarının şamatasına daha fazla duyarsız kalmadı ve açtı küçük gözlerini. Karların üzerine duran sarı sarı buğday tanelerini görünce ilk önce o da diğerleri gibi hemen atılıp karnın doyurmak istedi. Ama bu hiç de normal değildi. Buğdaylar nasıl oluyor da bu mevsimde birden ortaya çıkıyordu, buna bir anlam verememişti. Bunun bir tuzak olduğunu düşündü önce, ama arkadaşlarının keyif içinde karınlarını doyurduklarını görünce o da günler süren açlığına yenik düştü ve uçuverdi yemlere.  Tüm arkadaşları keyif içinde şakıyarak karınlarını doyurmaya başlamışlardı. Derken karların arasından bir siluet belirdi ve etrafı saran çığlıklar. Bir anda tüm sürü bir ağın içinde kapana kısılmışlardı. Mavi kanat düşüncesinde haklı çıkmıştı. Bu bir tuzaktı. Bütün kuşlar bir o yana bir bu yana uçuşarak ağdan kurtulmaya çalışıyorlardı. Ama nafile, çabalar sonuç vermiyordu. Derken Mavi kanat derin bir nefes aldı ve bütün gücü ile  “beni dinleyin” diye bağırdı. Arkadaşları onu sever ve sayarlardı. “Arkadaşlar hepimiz buradan kurtulmak istiyoruz biliyorum” diye sözlerine devam etti. “hep birlikte aynı yöne doğru kanat çırpmalıyız” diye sözlerini bitirdi. Ama işe yaramıyordu. Bir türlü koca ağ yerinden kalkmıyordu. Mavi kanat, bütün arkadaşlarını aynı hizaya getirdi ve “şimdi” diyerek kanat çırpmaya başladı. Kararlılıkla aynı yönde kanat çırpan sürü, sonunda ağı olduğu yerden havalandırmayı başardı ve avcının elinden böylece kurtuldular.

Charles Hale ne güzel söylemiş: “Düşünürken dikkatli, uygularken kararlı olun.”