Altı çizili kelimelerdeki ses olaylarını (ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması, ünlü düşmesi) belirleyiniz.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 8. BİLGİ VE TEKNOLOJİ Barkod Etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Altı çizili kelimelerdeki ses olaylarını (ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması, ünlü düşmesi) belirleyiniz.

Barkodların ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi? (ünsüz yumuşaması)

Satın aldığınız hemen hemen her üründe değişik kalınlıktaki çizgilerden oluşan bir sembol bulunur. (ünsüz benzeşmesi)

Barkod, bir market zinciri sahibinin marketlerinde satılan tüm ürünlerin bilgisini kaydedecek bir sistem araması sonucunda ortaya çıkmış. (ünlü düşmesi)

Bir ürünün adı, fiyatı, satış miktarı, üründen stokta ne kadar kaldığı gibi konularda veri sağlar. (ünsüz benzeşmesi)

Ürün kodu beş basamağa kadar çıkabilir. (ünsüz yumuşaması)

Barkod sisteminin faydaları nelerdir?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 8. BİLGİ VE TEKNOLOJİ Barkod Etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Okuduğunuz metinden hareketle barkod sisteminin faydalarını maddeler hâlinde yazınız. Metinden örnekler vererek konu hakkında açıklamalarda bulununuz.

– Satıcılar sattıkları ürün bilgilerini kolayca bir bilgisayar sistemine barkod kodu ile kaydedebilir.

– Barkod okutularak ürünün adı, fiyatı, satış miktarı, üründen stokta ne kadar kaldığı gibi bilgilere kolayca ulaşılabilir.

– Mağaza yöneticileri kullandıkları sistem ile hangi ürünün hangi şubeden, hangi kasadan, ne zaman satıldığıyla ilgili bilgilere kolayca ulaşabilir.

– Barkodun ilk üç hanesi olan 868 veya 869 sayılarını kontrol ederek yerli malı ürünlerin hangileri olduğunu anlar ve onları tercih edebiliriz.

– Uluslararası Standart Süreli Yayınları üzerindeki yedi basamaktan oluşan barkoda bakarak anlayabiliriz.

 • “Barkod sistemi olmasaydı günlük hayatımızda ne gibi zorluklarla karşılaşırdık?” Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi, arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Aldığınız ürünün barkodu olmazsa ne gibi zorluklarla karşılaşırsınız?

Barkod sistemi olmasaydı ürün satın alma işlemleri sırasında ürün fiyatlarında yanlışlıklar ortaya çıkabilir, fiyat öğrenme ve ödeme işlemleri için uzun kuyruklar oluşurdu. Satıcılar sattıkları ürün bilgilerini ve fiyatlarını bulmakta/hatırlamakta çok zorluk yaşarlardı. Raflarındaki ve depolarındaki ürünlerin stok takiplerini kolayca yapamazlardı.

Barkod metni doğru yanlış etkinliği.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 8. BİLGİ VE TEKNOLOJİ Barkod Etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Aşağıdaki tabloda verilen cümleleri okuduğunuz metinden hareketle örnekteki gibi işaretleyiniz.
  Doğru Yanlış
Barkod, ürünün kimliğidir. X  
Barkodları oluşturan rakamlar rastgele verilir.   X
Her ülkenin ön kodu aynıdır.   X
Barkoddan en çok satıcılar yararlanır. X  
Üretici firmaların kod numarası 869 sayısıyla başlar.   X
Kontrol basamağı barkod okunurken bir hata olup olmadığını kontrol etmeyi sağlar. X  
869’la başlayan ürünler ülkemizde üretilmiştir. X  

Barkoddan en çok kimler yararlanır?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 8. BİLGİ VE TEKNOLOJİ Barkod Etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

1)Barkoddan en çok kimler yararlanır? Neden?

– Barkod ürünle ilgili çeşitli bilgiler içerdiği için en çok satıcıların işine yarar.

2)Barkod nasıl ortaya çıkmıştır?

– Barkod, bir market zinciri sahibinin marketlerinde satılan tüm ürünlerin bilgisini kaydedecek bir sistem araması sonucunda ortaya çıkmış.

3)Barkod sisteminin bağlı olduğu bilgisayar sistemi, ürünle ilgili hangi bilgileri içerir?

– Barkod sistemi: ürünün adı, fiyatı, satış miktarı, üründen stokta ne kadar kaldığı, ürünün hangi şubeden, hangi kasadan, ne zaman satıldığıyla ilgili bilgileri içerir.

4)Barkod numaraları nasıl oluşturulur?

– Ülkemizde en yaygın olarak kullanılan Barkod numaraları on üç rakamlıdır. Bunlardan ilk üçü ülke kodudur. Sonrasında yediyle on iki basamak arasında değişebilen üretici firmanın kod numarası gelir. Sonrasında beş basamağa kadar çıkabilen ürün kodu, son olarak da kontrol basamağı gelir.

5)Türkiye’nin ülke kodu nedir? Ülkemizin kodunu bilmek günlük hayatta ne işimize yarar?

– Türkiye’nin ülke kodu 868 ve 869’dur. Böylece kendi ülkemizde üretilen ürünleri rahatlıkla tercih edebilir ve kendi ekonomimize katkı sağlamış oluruz.

6)ISSN nedir?

– Yedi basamaktan oluşan Uluslararası Standart Süreli Yayın Dergi Numarası’dır.

Stok, özgü, sembol, ürün ne demek?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 8. BİLGİ VE TEKNOLOJİ Barkod Etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Görselleri inceleyiniz. Verilen görseller ile okuduğunuz metnin içeriğini karşılaştırınız.

Görsellerde pantolon üzerindeki fiyat etiketini okutan bir kişi ile kutu üzerindeki barkodu okutan bir kişi görülüyor. Metnin içeriğinde ürünler üzerine bulunan barkodlar ve ne işe yaradığı anlatıldığı için görseller ile metin içeriği uyumludur.

 • Metinde geçen kelime ve kelime grupları aşağıda verilmiştir. Bu kelimeleri anlamları ile eşleştiriniz ve cümle içinde kullanınız. Stok, özgü, sembol, veri, ortaya çıkmak, merak, rastgele, ürün ne demek?

 

Kelime Anlamı Cümlem
rastgele Gelişigüzel. Raftan rastgele bir kitap alıp okumaya başladı.
veri Bilgi. Barkodu okutunca ilgili fiyat verisi ekrana geldi.
merak Anlamak veya öğrenmek istemek. Fiyatını merak ettiğimiz ürünün barkodunu okutarak fiyatını öğrenebiliriz.
ortaya çıkmak Meydana çıkmak, türemek. Kasadaki sıranın sebebinin barkodsuz ürünün fiyatını bulma çabası olduğu ortaya çıktı.
ürün Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey. Markete birçok yeni ürün gelmiş.
özgü Birine, bir şeye ait olan, has, mahsus. Her barkod bir ürüne özgüdür.
stok Bir satış yerinde satışa hazır bulundurulan malların tümü, istif. Bu bisikletten sadece iki adet stok varmış.
sembol Simge. Kutularda dikkat kırılır sembolü olmasa birçok ürün hasar görür.

Kasiyerler, çalıştıkları yerlerdeki ürünlerin fiyatlarını nasıl akıllarında tutarlar?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 8. BİLGİ VE TEKNOLOJİ Barkod Hazırlık Çalışmaları sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Kasiyerler, çalıştıkları yerlerdeki ürünlerin fiyatlarını nasıl akıllarında tutarlar? Açıklayınız.

– Kasiyerler, ürünlerin fiyat bilgilerini akıllarında tutmazlar. Kullanmakta oldukları cihaza ürün üzerindeki barkodu okutarak ürünlerin fiyatını ekranlarında görürler.

 • Marketten ya da herhangi bir mağazadan alışveriş yaparken kasiyerler ürünlerin fiyatlarını listeden bakarak hesaplasalar alışverişiniz hızlı olur muydu? Açıklayınız.

Markette ve mağazada yüzlerce hatta binlerce ürün olduğu için bir listeden fiyat bakmak hiç de hızlı olmazdı. Bu nedenle ürünlerin üzerindeki barkodlar bilgisayara okutularak fiyatları görülmekte ve toplam fiyat çıkarılmaktadır.

Barkod sisteminin ne işe yaradığını araştırınız.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 8. BİLGİ VE TEKNOLOJİ Barkod Bir Sonraki Derse Hazırlık sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Barkod sisteminin ne işe yaradığını araştırınız.

Barkod sistemi ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki yazımız üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.odevde.com/barkoddaki-sayilar-ve-cizgiler-neyi-ifade-ediyor-olabilir/

Yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemi ile ilgili düşüncelerinizi, edindiğiniz bilgiler ışığında yazılı olarak anlatınız.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER Paylaşalım (Dinleme/İzleme Metni) etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemi ile ilgili düşüncelerinizi, edindiğiniz bilgiler ışığında yazılı olarak anlatınız. Yazınızda, şiirde geçen atasözlerinden örnekler veriniz.

YARDIMLAŞMA VE PAYLAŞMANIN ÖNEMİ

İnsanlar toplum halinde yaşayan sosyal varlıklardır. Bir toplumun ayakta kalmasını sağlayan en önemli duygu ise birlik ve beraberlik duygusudur. İçinde yaşadığımız topluma karşı birlik ve beraberliğimizi göstermemizin en iyi yolu ise gerektiğinde bir ihtiyaç sahibine en içten şeklide yardım edebilmek veya sahip olduklarımızı onun ile paylaşabilmektir. Hepimizin bildiği “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” atasözümüz bu durumu en güzel şeklide açıklayan sözdür. Tek başımıza kaldığımızda, başımız sıkıştığında birinin mutlaka yardıma geleceğini bilmek tarif edilemez bir duygudur. Atalarımız ne güzel söylemiş  “Yalnız taş duvar olmaz.” Bizler de elimizden geldiğince arkadaşlarımıza ve çevremize karşı yardım sever olmalıyız. Sahip olduğumuz maddi ve manevi güzellikleri içtenlikle paylaşabilmeliyiz. Böylece toplumuzdaki sevgi, güven ve saygı artar, eşitsizlikler ve adaletsizlik önlenir. Hayat yaşamak için çok daha güzel bir yer haline gelir.

Yukarıdaki konulardan hareketle paylaşmanın toplum hayatındaki yeri ve önemini belirtiniz.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER Paylaşalım (Dinleme/İzleme Metni) etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

Aşağıda iki grubun konuşma konuları verilmiştir. Neler Paylaştıkça Çoğalır?

1.GRUP
Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bilgimizi arkadaşlarımızla paylaşırsak onlar da öğrenir.

2.GRUP
Saygı da paylaştıkça çoğalır. Sen birine saygı gösterirsen o da sana ve başkasına saygı gösterir. Böylece zamanla herkes birbirine saygılı davranmaya başlar.

 • Yukarıdaki konulardan hareketle paylaşmanın toplum hayatındaki yeri ve önemini belirtiniz.

Paylaşmak toplum hayatındaki birlik ve beraberlik duygusunu geliştirir ve pekiştirir. İnsanların bilgi birikimleri artar, içinde yaşadığı toplama daha çok fayda sağlar hale gelir, birbirlerine karşı daha saygılı ve hoşgörülü olurlar. Toplumdaki güvensizlikler yok olur, eşitsizlikler azalır. Bir birine güvenen, daha bilgili ve aydın bir toplum haline gelir.

 • Bilgi paylaşımının sosyal hayata ve çalışma hayatına katkılarını örneklerle açıklayınız.

İnsanlar kaliteli ve yüksek standartlara sahip bir hayata geçmişten günümüze kadar edindikleri bilgi birikimleri sayesinde ulaşmıştır. Sahip olunan bilgi ne kadar çok kişi tarafından kullanılırsa o kadar çok başarılı sonuç elde edilecektir. Toplumun maddi ve manevi olarak refah düzeyi artacaktır. Örneğin Belediyeler düzenledikleri meslek edindirme kursları ile birçok ev hanımının çalışma hayatına katılmasına katkı sağlamaktadır. Yeni meslek öğrenen kişiler elde ettikleri bilgi birikimi ve maddi kazançlar ile çok daha sosyal olmakta ve ürettikleri ile de çalışma hayatını katkı sağlamaktadır.

“Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” sözünü kısaca açıklayınız.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER Paylaşalım (Dinleme/İzleme Metni) etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” (Hz. Muhammed) sözünü kısaca açıklayınız. Bu sözde bize hangi değerler öğütlenmiştir? Açıklayınız.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) bu sözü ile toplum içinde yardımlaşama ve dayanışmanın önemine vurgu yapmıştır. Komşularımız ve çevremizdeki kişilerin her hangi bir ihtiyaçları olduğunda onlara elimizden geldiği kadar yardım etmemiz gerektiğini anlatmıştır. Eğer bu şekilde davranmıyorsak o toplumun bir parçası olamayacağımızı kesin bir dille ifade etmiştir.

 • Belirlediğiniz bu değerlerle ilgili bir slogan oluşturunuz.

– Paylaşmanın ışığı yoklukta seni de aydınlatır.

– Varken yardım et, yokken umut et.