Avcı, iğne kelimelerini gerçek ve mecaz anlamda cümlede kullanınız.

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 8. Tema Güzel Sanatlar 8. Tema Değerlendirme Çalışmaları etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde;

7.Aşağıdaki kutucuklarda verilen kelimeleri eş anlamlıları ile eşleştiriniz.

duygu = his

eser = yapıt

fikir = düşünce

heykel = yontu

8.Aşağıda gerçek ve mecaz anlamları verilen kelimeleri örnekteki gibi birer cümlede kullanınız.

avcı:

Gerçek Anlam: Pusuda bekleyen avcı, avını kolayca vurdu.

Mecaz Anlam: Annem tam bir lezzet avcısıdır.

iğne:

Gerçek Anlam: Annem iğne ile sökülen çantamı dikti.

Mecaz Anlam: Efe çok iğneleyici konulur.

9.Aşağıdaki cümlelerde altı çizilen terimlerin hangi alanla ilgili olduğunu karşılarındaki kutucuklara yazınız.

Maddeler hareket özelliklerine göre sınıflandırılabilir. ( Fizik )

Şarkının kulağına gelen ezgisi bütün ruhunu esir aldı. ( Müzik )

Problemi çözerken işlemin farkını yazmayı unutmuşum. ( Matematik )

Padişah vezirlerine ferman buyurdu. ( Tarih )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.