Ayşe’nin Oturduğu Sıra Kaç Numaralıdır?

3.sınıf Türkçe dersi için verilen 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM, TEMA SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI sorularından birisi. Soru şu şekilde:

6.Yukarıdaki kroki, Atatürk İlköğretim Okulu 3/A sınıfına aittir. Ben, öğretmen masasının karşısındaki sıraların en başında pencere kenarında oturuyorum.

  • Ayşe’nin oturduğu sıra kaç numaralıdır?

– Ayşe’nin oturduğu sıra C. 1’dir.

7.Aşağıdaki öğrencilerden hangisi, ailedeki sorumluluklarını yerine getirmektedir?

A.Kalkar kalkmaz yatağımı düzeltirim.

8.Aşağıdaki kelimelerin aldıkları ekleri ayırıp örnekteki gibi ilgili kutucuğa yazınız.

Şekerli                  – li           kitaplık                 – lık

Güneşsiz             – siz        gözlükçü              – çü

Yağmurlu            – lu          çiçeklik                 – lik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.