Bakanlar Kurulunun görevleri nelerdir?

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 7. Ünite Bir Ülke Bir Bayrak Ünite Değerlendirmesi sorularından birisi. Soru şu şekilde

  • Bakanlar Kurulunun temel görevleri nelerdir?

Ülkenin İç ve dış politikalarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

Hazırladığı yasa tasarılarını meclise göndermek

Yasaların nasıl uygulanması gerektiğini açıklayan, Danıştay denetiminden geçmek koşuluyla,   Tüzükler çıkarmak

Meclisten aldığı yetki sonrası kanun hükmünde kararnameler çıkarmak

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanarak şiddet olaylarının yaygınlaşması, ağır ekonomik bunalım ve doğal afet durumlarında sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan etmek.

Silahlı kuvvetleri ülke savunmasına hazırlamak ve ulusal güvenliği sağlamak

Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını hazırlayarak meclisin onayına sunmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.