Başlıca fıkhi yorumlar hangileridir?

  • Başlıca fıkhi yorumlar hangileridir?

Caferilik: İmam Cafer-i Sadık’ın görüşlerini benimseyen mezheptir.

Hanefilik: Ebu Hanife’nin görüşünü benimseyen mezheptir.

Malikilik:  Malik İbn Enesin görüşlerini benimseyen mezheptir.

Şafiilik: İmam Şafii’nin görüşlerini benimseyen mezheptir.

Hanbelilik: Ahmet İbn Hambel’in görüşlerini benimseyen mezheptir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.