Beğil kimdir? Ona nasıl bir görev verilmiştir?

7.sınıf Türkçe dersi için verilen Beğil Oğlu Emren Hikâyesi etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

Metni dinlerken aşağıdaki soruların cevaplarını bulmaya yönelik notlar alınız.

1.Soru: Beğil kimdir? Ona nasıl bir görev verilmiştir?

Beğil, Oğuz beylerinden biridir. Oğuz iline sınır boyunda karakol olma görevi verilmiştir.

2.Soru: Beğil, Bayındır Han’a niçin kırılmıştır?

Bayındır Han, Beğil beyin av hünerinin atından kaynaklandığını, onun değil atının yetenekli olduğunu söylemesi üzerine Beğil, Bayındır Han’a “Bey bizi çamura batırdın” der ve küser.

3.Soru: Av sırasında neler oluyor?

Yaralı bir geyik gören Beğil yay kirişini geyiğin boynuna takar, geyik kendini uçuruma atar, Beğil atını durduramaz ve oda düşer, sağ uyluk kemiği(ayağı) kaya çarpıp kırılır.

4.Soru: Beğil, avda olanları niçin gizliyor?

Beğil, düşman casuslarının ayağının kırıldığını öğrenmemesi ve düşmana zayıf görünmemek için ayağının kırıldığını gizliyor.

5.Soru: Beğil’in oğlu nasıl bir görev üstleniyor?

Ayağının kırıldığını haber alan düşman Tekur’un savaşmak için yola çıktığını haber alan Begil, oğlu Emren’e kendi atı ve eşyalarını vererek yurdu savunma görevi veriyor. Emren babasının atı ve giysilerini alarak Düşman Tekur ile savaşır.

6.Soru: Beğil’in oğlu, düşmanı nasıl yeniyor?

Beğil’in oğlu savaşta zorlandığında Allah’a kendisine yardım etmesi için dua ediyor ve Allah’ın Cebrail ile kırk er kadar güç verir ve Emren savaşı kazanır.

7.Soru: Hikâye nasıl sonuçlanıyor?

Beğil beyi, oğlu Emren’e toprak, at ve şölenlik verir, oğlunu evlendirir ve savaş ganimetlerinden Bayındır Han için ayırdığı pay ile yanına oğlu alıp Bayındır Han’a gider ve onunla barışırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir