Beğil Oğlu Emren Hikâyesi metinde yer alan öznel ve nesnel yargılar belirleyerek aşağıya yazınız

7.sınıf Türkçe dersi için verilen Beğil Oğlu Emren Hikâyesi etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

Dinlediğiniz metinde yer alan öznel ve nesnel yargılar belirleyerek aşağıya yazınız.

Öznel Yargılar:
Bayındır Han’ın Beğil Bey’in değil atın hünerli olduğunu düşünmesi.
Beğil beyin, Bayındır Han’ın kendini küçük düşürdüğünü düşünmesi (bizi çamura batırdın demesi)
Beğil Beyin oğluna “Her halde benim geçmiş günlerimi aratmazsın” demesi.

Nesnel Yargılar:
Bunun(Gürcistan ganimetlerinin) üçünü bir yiğide verelim.
Beğil Bey’in düşmanla savaşmak için oğluna üç yüz asker vermesi
Düşmanın yüz asker seçip Beğil beyin Oğlu Emren’in yanına göndermesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir