Beğil Oğlu Emren Hikâyesi metnin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini belirleyerek aşağıya yazınız.

7.sınıf Türkçe dersi için verilen Beğil Oğlu Emren Hikâyesi etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

Dinlediğiniz metnin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini belirleyerek aşağıya yazınız.

Beğil Oğlu Emren Hikâyesi Ana Fikir: Olaylara sinirlenip ani kararlar verilmemelidir.

Beğil Oğlu Emren Hikâyesi Yardımcı fikirler:
Büyükler yanlış şeyler yapabilir, onlara hemen küsmemek gerekir.
Zayıf noktaların ve durumların düşmandan saklanması gerekir.

Allah kendisine dua edenlerin dualarını kabul eder.

  • Aşağıdaki açıklamalar metnin bağlamına göre değerlendiriniz. Doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.

(D) Hikâyede, Türk geleneklerinden “büyüklere saygı” belirgin olarak göze çarpmaktadır.

(D) Hikâyede yiğitlik, dürüstlük, aileye saygı kavramları yüceltilmektedir.

(Y) Hikâyede Türkler, savaşabilecek bir millet olarak gösterilmektedir.

(D) Dede Korkut, herkesin saygı duyduğu, akıl danıştığı bir bilgedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.