Ben Bir Küçük Kilimim metni birleşik kelimeler etkinliği

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 1.Ünite Milli Kültür Ben Bir Küçük Kilimim etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Aşağıda, yazım kurallarıyla ilgili örnekler ve açıklamalar verilmiştir. Açıklamaların başında verilen rakamları, açıklamaya uygun olan örneğin başındaki dairenin içine yazarak eşleştiriniz.

(3 ) Pazardan yer elması da alalım.

(9) Şenol’a hiç soru sorulmadı.

(6) Erzurum’daki öğretmenevini çok beğendim.

(8) Eylül ayı gelince kuşlar güneye göç ettiler.

(4) Anneannemin bahçesine aslanağzı diktik.

(11) Sandalyenin ayağı kırılınca arka üstü yere yuvarlandı.

(10) Üzerindeki gece mavisi elbise ona çok yakışmıştı.

(5) Kuzeydoğudan esen sert rüzgâr evlerin kiremitlerini uçurdu.

(2) Arkadaşı, teklifini reddettiği için onu hiç affetmeyeceğini söyledi.

(1) Seninle konuşurken niçin yüzüme bakmıyorsun?

(7) Sanatçımızın söyleyeceği şarkı hisarbuselik makamında bestelenmiş.

 1. Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır.1. Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır.
 2. Et- ve ol- yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine veya ses türemesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır.
 3. Kelimelerden her ikisi veya İkincisi birleşme sırasında benzetme yoluyla anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır.
 4. İki veya daha çok birleşik kelimenin birleşmesinden oluşmuş kişi adları, soyadları ve lakapları bitişik yazılır.
 5. Ara yönleri belirten kelimeler bitişik yazılır.
 6. Ev kelimesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır.
 7. Müzik makam adları bitişik yazılır.
 8. Etmek, edilmek, eylemek, kılmak, kılınmak, olmak, dolmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller herhangi bir ses düşmesine veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır.
 9. Birleşme sırasında kelimelerden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik kelimeler ayrı yazılır.
 10. Renk sözü veya renklerden birinin adıyla kurulmuş isim tamlaması yapısındaki renk adları ayrı yazılır.
 11. Somut olarak yer belirten alt ve üst sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.