“Ben, Mimar Sinan” metninin türü nedir?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 7. Tema Değerlerimiz 7. Tema Değerlendirme Çalışmaları etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde;

7.Yukarıda verilen metin hangi tür bir yazıdan alınmış olabilir? Nedenini açıklayınız.

– Bu metin otobiyografi türü bir yazıdan alınmış olabilir. Çünkü otobiyografilerde, yazar kendi hayatıyla ilgili dönemleri ve bütün ilginç yönleri geniş şekilde anlatır ve buna “otobiyografi (öz yaşam öyküsü)” denir.

8.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangi isimlerin yerine kullanıldığını metinden bulup yanlarındaki kutucuklara yazınız.

Ben, Mimar Sinan. (Mimar Sinan)

Size hayatımı ve çağımı anlatmak istiyorum, ilginç bulacağınızı umuyorum. (Okuyucular)

Bu, bazı insanlarımızın neredeyse emekli olmayı düşündükleri yaştır. ( 44 Yaş )

9.Aşağıdaki kelimelerin kökünü ve ekini örnekteki gibi gösteriniz.

Emek-li-lik

Yaş-lı-lık

Sanat-çı-lık

Ordu-suz-luk

10.Aşağıda verilen eklerle kelimeleri eşleştirerek yeni kelimeler oluşturunuz. Oluşturduğunuz kelimeleri yan taraftaki noktalı yerlere yazınız.

Bayrakçı, bayraklık, bayraksız

Kilimci, kilimlik, kilimsiz, kilimli,

Sözlük, sözcü

Fıkracı, fıkralı

Dergilik, dergici

11.Aşağıda verilen kelimeleri uygun yerlere yazarak cümleleri tamamlayınız.

Arkadaşım yaptığı resimle bu seneki büyük ödülü alacak.

Sabah olunca hep birlikte dağa doğru hızla koşuyorlar.

Öğretmenimiz, tarihimizde iz bırakan insanların adlarını sordu.

Beklemekten sıkılınca otobüse binip evine gitmiş.

Dedem, bayramda benim elini öpmemi bekler.

Heyecanla yeni doğan kardeşine baktı.

12.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili varlık isminin herhangi bir özelliğini belirten kelime kullanılmamıştır?

D)Öfkelenince gözü dünyayı görmeyen bir insandır.

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıralama bildiren sayıların yazımında bir yanlışlık yapılmıştır?

A)Kampın 6.ıncı gününde tipiye yakalandık.

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “örneğin” kelimesi farklı bir anlam ve görevde kullanılmıştır?

B)Bu örneğin aynısını televizyonda gördüm.

15.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimeye ek getirilirken hangisinde yazım yanlış yapılmıştır?

C)Piknikde biriken çöpleri topladık. (Piknikte)

16.Aşağıdaki kelimelerden ek alanları mavi, almayanları pembe çerçeveli kutucuklara yazınız.

Ek Alanlar:

-evde

-işte

-elde

-suda

-şakadan

-aradan

Ek Almayanlar:

-pide

-iğde

-hane

-oda

-soda

-kürdan

-sultan

-olta

-perde

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.